Zorhajn Svět 2011
zor.png

Kdy: 12. - 14. 8. 2011
Kde: Lokalita v Dole u Letohradu
Pořádá: Toril
Počet hráčů: cca 30
Vlastní stránky: http://zorhajn.org/event.php?id=svet11
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: moc.liamg|rraniugnas#moc.liamg|rraniugnas


Legenda

Orellanské vévodství je poměrně malé a neprozkoumané území ležící na západě Zorhajnské říše. Je proslulé především Orellanskou roklí, která tvoří většinu jeho území a jejímž středem protéká řeka Orellana. Díky okolnímu skalnímu masivu je v Orellanské rokli poměrně stálé podnebí, díky kterému se po celé rokli rozšířil prakticky neprostupný hvozd. Tento prales skýtá ochranu ohromnému množství rozličných zvířat. Povídá se, že se zde snad vyskytují i zvířata kouzelná. A to přitahuje nejrůznější lovce a obchodníky toužící po lehce nabytém bohatství. Poslední dva roky jakoby se s nimi roztrhl pytel. Poptávka po kouzelných zvířatech je vysoká, ale Orellanská rokle není bezedná. Orellanský vévoda je velmi znepokojen, neboť při jeho pravidelných projížďkách do hvozdu zpozoroval větší bázlivost a plachost zvířat, pokud vůbec ještě na nějaká narazil. Poslal depeši Zorhajnskému regentovi, aby ho zpravil o situaci a požádal o vojenskou podporu, která by mu pomohla omezit pronikání lovců do hvozdu. Do Orellanské rokle přijíždí pluk pod vedením regentova zástupce vyřešit krizovou situaci a zajistit ochranu zvířat. Vojáci regentova vojska jsou z dlouhodobého míru nepokojní a hledají každou záminku pro boj. Lovci se však nehodlají jen tak vzdát potenciálního bohatství z kořisti a dokážou stejně jako zvířata využít (nebo spíš zneužít) pohostinnou ochranu hlubokého hvozdu…


O hře

Již šestým rokem bude hra probíhat bez pravidel a bez organizátorů. Hráči mají volnost v tom, co mohou dělat. Všechny situace – kouzlení, boj… se odehrávají roleplayingově.
K dispozici je jakási koncepce světa, jeho popis (v součastné době pouze inspirativní, je totiž letmo zastaralá).
Každý hráč hraje vlastně cizí postavu (CP).

Místo

Zorhajn svět proběhne v Letohradě, na stejném místě jako v loni – V Dole (či také v Americe).
Popis cesty

Ubytování

Ubytování bude zajištěno ve vojenském, případně historickém stanu. Kapacita (jak ubytovací, tak herní) je proto jistým způsobem omezena, proto s přihlašováním neotálejte. Ubytování ve vlastníc stanech jen po domluvě(kvůli prostoru a prostředí).

Pro cizí zájemce, případně prvohráče

Ačkoli Zorhajn svět vypadá a částečně i je akcí pro úzkou skupinu lidí, rozhodně se nebráníme novým hráčům, spíše jsme za ně rádi. Velké množství postav je řešeno osobně, ale ani s tím nemusí být problém, vše lze vyřešit e-mailem. S radostí tedy uvítáme každého hráče, který má fantazii, rád si hraje pro zážitek a ne pro vítězství a je otevřen novým a méně tradičním věcem.


Galerie

(autor Petoergosum)

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628061567869"}}

Plná galerie:

http://petoergosum.rajce.idnes.cz/Zorhajn_svet_2011

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License