Zorhajn svět 2010
zor.png

Kdy: 6. - 8. 8. 2010
Kde: Lokalita v Dole u Letohradu
Pořádá: Sanguinarr
Počet hráčů: cca 30
Vlastní stránky: http://www.zorhajn.org/event.php?id=svet10
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: Sanguinarr(a)gmail.com


Legenda

Jednou za 16 let se sjedou nejlepší bojovníci čtyř světových směrů nejvýznamnějších království severo-severo-východní části Zorhajnské říše v zemi, která je nazývána Soumračné království, aby se zúčastnili slavného turnaje, na který se všichni dlouhou dobu připravují. V turnaji se sice oficiálně přímo nerozhoduje o politických věcech, ovšem v závislosti na jeho výsledku se bude dalších 16 let pohlížet na jednotlivé země, jelikož od výsledků turnaje se také odvíjí prestiž jednotlivých zemí a jejich vládců.

Soumračné království má v Zorhajnské říši zvláštní postavení, jelikož je to oblast tak trochu pohádková. Žijí a vládnou v ní rozličné bytosti, některé děsivé, jiné přátelské, a život v ní vypadá poněkud jinak, než jsme zvyklí. Hlavním rozdílem je to, že v této zemi nemůže normální smrtelník zemřít. Tedy, pokud si to tedy nepřeje některá z bytostí v ní vládnoucí. Proto je také využívána k těmto turnajům, ve kterých se proti sobě mohou postavit nejlepší bojovníci, bojovat na život a na smrt, ale pokud nejsou porušena pravidla turnaje, a pokud boj probíhá uvnitř stanovených a posvátných míst, vždy se dokáží ze svých zranění zotavit. Při turnaji jde jen málokdy jen o souboj muže proti muži, většinou se jedná o složitější arény, ve kterých se proti sobě staví celé týmy, a ne vždy je jediným prostředkem k vítězství použití zbraní…


O hře

Přestože hlavním cílem turnaje je bojovat a vybojovat vítězství, při jeho příležitosti probíhá také velké množství zákulisních jednání (jak už je v Zorhajnské říši zvykem) a vládci jednotlivých zemí se snaží prostřednictvím jednotlivých turnajů řešit svoje spory (které by jinak museli být předmětem války).

Letošní ročník je ještě něčím zvláštní – obyvatelé Soumračného království se nechali slyšet, že se hodlají více uzavřít před světem, a tedy, že tento turnaj má být turnajem posledním. Dalším problémem jsou spory jednotlivých zemí, mezi třemi z nich se takřka schyluje k válce a někteří páni se turnaje účastní pouze formálně, zatímco doma usilovně zbrojí. Mluví se také o zvláštních artefaktech, které prý mohou rozhodnout o výsledcích turnaje, i o takových, které umožní postavit se samotným obyvatelům Soumračného království.

Lordi z větrné hory

Potulní a útoční bojovníci, většinou získají to, co si zamanou. Ovládají magii a jejich síla by byla jistě nepřekonatelná, kdyby nebyli tak vnitřně rozdrobení a neschopni dělat cokoli společně.

Pouštní lid

Samotářský, nepředvídatelný, kočovný lid. Žijí v poušti, daleko od všech, občas přitáhnou do měst, občas přepadnou karavanu, občas pomůžou žíznícím poutníkům. Někdy vás zabijí, někdy vás nechají…

Vévoda od klidných jezer a jeho lid

Patří mu rozsáhlá a prosperující země. Její obyvatelé jsou hlavně rybáři a lovci. Většinou si hledí svého, nenechají se vyprovokovat a jen málo se zapojují do okolního dění, protože jejich klid je pro ně nadevše.

Železní rytíři z údolí květů

Skvěle vyzbrojení, skvěle vycvičení, rytíři země, ve které lid vydobývá ze země chléb pro velkou část Zorhajnské říše. Jsou disciplinovaní, mají rádi řád a pořádek – velká část z nich patří k regentovu vojsku.


Pohádková linie:
Vhodné: pro hráče, kteří se rádi baví sami
Jsou to především postavy žijící v samotném Soumračném království – jsou nesmrtelní, mají velkou moc, jsou to elfové, skřítci, strašidla a podobná havěť. Může se jednat i o vyprofilované postavy patřící k jednotlivým zemím (nebojové, nepolitické – např. služební, obchodníci…)

Politická linie:
Vhodné: pro hráče, kteří rádi vyjednávají a taktizují
Jedná se o klíčové postavy jednotlivých zemí – vládce, rádce, šlechtic, dvorní čaroděj…tato linie se může prolínat s bojovou (i šlechtic se může účastnit turnaje).

Linie bojová:
Vhodné: pro hráče, kteří rádi bojují a plní úkoly
Účastníci turnaje – ti kteří budou bojovat v jednotlivých arénách. Většinou mají svůj příběh a svoje postavení v jednotlivých zemích. Jsou to ti nejlepší, kteří bojují za čest a slávu svých zemí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License