Turnaj pro Lolit: O hře
turnaj.png

Kdy: 7. 6 2008
Kde: Pardubice, čajovna Na paletě
Pořádá: MacGillyvray a Adariell
Počet hráčů: 20-30
Účast: volná po domluvě
Kontakt: zc.murtnec|aknas#zc.murtnec|aknas


Pozvánka

Pozvánka
Je mi plesem, ctí a velkou radostí, pozvati Vás na ples nevšední a turnaj krvavý..
Jenž konati se bude na počest mé zesnulé ženy Lolit..
Ona mi byla vším…. Mou tmou, krvavou lázní a zmijí plazící se, co svým tělem nutila k vášni…
Po turnaji baviti se budem… S maskou a šatem nevšedním… Jísti, tančiti..
A spáti půjdem až se rozední…
Markýz Mefistus De la Rossa


Legenda

O světě
Markýz Mefistus De la Rossa (hostitel). Je vysoce postavený muž, jehož sídlo se rozprostírá na okraji Benátek. Pro pouhopouhého smtrtelníka jest významným obchodníkem s otroky a nevolníky. Pro ty, kteří jsou chladnokrevní, je Markýz Mefistus oblíbencem Benátského prince (Dóže Lucius de Dré) a z toho mu samozřejmě plynou jisté nemalé výhody. (Mezi našeptávači se proslýchá, že oblíbenou byla spíše Lolit, než on… Ale co je na tom pravdy?…) Markýz Mefistus je rozhodně schopným diplomatem a třetím mužem Benátek. Podílí se na plánování a rozhodování, které se dotýká všech benátčanů… Druhým mužem Benátek je bratr prince Markýz Haren de Dré. (Našeptávači tvrdí, že mezi Harenem a Mefistusem panuje nenávist. Ale kdo by jim věřil?)
Jak jsem již nastínil jeho panství je dosti izolované od ruchu Benátek. Za jeho zdí protýká kanál zvaný "la Chrudimka", který celé panství odděluje od městské části.
Co se týká smrti urozené Lolit. Je tu mnoho otazníků, které vysí ve vzduchu. (Našeptávači toho moc neví, ale prý si brzo něco poutavého vymyslí). Je jisté, že je opravdu mrtvá. Nedávno byla pohřbena do rodinné hrobky na území Mefistova panství. Tento pro veřejnost uzavřený obřad navštívil jen Princ se svým bratrem. (Našeptávači již tvrdí, že byla zavražděna, vrah se po činu sám zabil… Jediné snad, že u něho nebyla nalezena dýka, kterou nebohé Lolit vzal život - prý vyřízl srdce. Ale kde je pravda?…)
Aby toho nebylo málo, v Benátkách se zvedla vlna odporu proti Princi. Vzniklo seskupení tzv. Sabath, který pod sebou sjednocuje veškeré nespokojené jedince, skupinky a pod., které nebaví posluhovat aristokratům… Tento moderní trend se šíří po celé Evropě jako mor. A sžírá upírskou společnost. Sabath je zatím neorganizovaný, ale je jen otázkou času, kdy se to změní… Jako obrana proti Sabathu vznikla tzv. Kamarilla, kde jsou pochopitelně sympatizanti se starými zvyklostmi a nebo dobře zaplacení jedinci… (Prej jako, že v tom Sabathu má pařáty ten Markýz Haren de Dré… Chce na trůn… Prej…? S pozdravem Vaši našeptávači…). Pak nesmíme zapomenout na ty třetí, kteří nechtějí nikam patřit.. Buď se ještě nerozhodli, nebyli osloveni, nebo nechtějí být osloveni a jen na dané situaci těží… Rozhodně tento problém tu je a je velice palčivý…
Dále tu je spor mezi Kappadociány a Giovaniovci. O to se moc upírská společnost nestará, ale ví se, že Kappadociáni již nejsou to co bývali. Musí se různě schovávat aby přežili… Je více než pravděpodobné, že jim zvoní hrana…
Také musím podotknout, že se občas vyskytne pomatený člověk, nebo mutant (něco mezi upírem a člověkem). A tento pomatenec se pokusí zabít několik upírů… Jsou mezi nimi opravdu blázni, co se bezhlavě vrhají mezi upírstvo a pak jsou roztrháni… Ale pozor! Najdou se i úlisné svině, které se plíží ve stínech a když to nečekáte… Máte v zádech dřevěný kolík… (Našeptávači tvrdí… Bacha na kolíky! Je to svinstvo!).
Abych uzavřel tento odstavec… Upíři by se měli vyhnout: všemu co smrdí vírou, dřevu v kolíkovém tvaru a stříbru…


O hře

V areálu čajovny Na Paletě se odehrává maškarní zahradní slavnost, na niž je pozvána benátská smetánka. Součástí slavnosti je turnaj na počest zesnulé Lolit, ale má i jiné důvdoy…
Platí kostýmová povinnost. Je také důležitá domluva hráče a organizátora při tvorbě postavy, životopis vítán.
Zbraně… budou už kvůli turnaji. Pohostinnost zařizuje sama čajovna. Očekává se všeobecné plesání a ZARUČENĚ se nic nestane… ovšem diplomatické vlohy nebo i výrazný charakter a špičáky se podporují.


Dějové shrnutí

Lolit byla za mlada silná žena, která se jen tak v něčem nepodřídila. Byla na svou dobu velice inteligentní a uvědomělá. Ovšem jejím štěstí v neštěstí bylo to, že se narodila do vysoce postavené rodiny, která ji musela zlomit. Zlomila ji v tom, že byla donucena vzíti si Markýze Mefista de La Rossu z mocenských důvodů. Zprvu odmítala, ale když jí Otec zbil tak její temperament povolil. A život byl přeměněn téměř do podoby chodící mrtvoly…. ( ono u upírů žádná novinka )
Ale co naplat… Mefistus si ji tedy vzal. Ona jako socha sloužila a tiše žila po jeho boku… Vše vypadalo kllidně a usedle… Jen jednoho dne majordomus donesl pánovi jakousi zprávu o tom, že jeho choť se paktuje s nuzáky a snaží se uspořádat jakousi skupinu, která by byla ochotna odstartovat revoltu proti šlechtě a aristokracii.. Mefistuts tomu nevěřil… Ona tak tichá?… Není možné… O Sabatu se však začalo proslíchat čím dál víc… Dokonce byli přepadeny kočáry s vlivnými upíry, vybírání daní neproběhlo bez problému apod. A tak Benátčané začali vystrkovat své drápky… Na to samozřejmě reagovala šlechta vznikem Kamarilly.
Ale zpět k Lolit.. Lolit opravdu stála u vzniku Sabatu, dokonce se ho snažila jaksi sjednotit a uspořádat… ALE!!!
Mefistus se od zdrojů doslechl o tom, že ho Lolit podvádí s nějakým vandrákem. To ho tak rozčílilo, že jakmile se Lolit vrátila z vyjížďky rozeřval se na ni. Lolit mlčela jako vždy… To Mefista ještě mnohem více rozlítilo až ji udeřil.. A smekl s ní o zeď. Lolit se postavila a vytáhla dýku, kterou chtěla pomstít troufalost svého muže… Tuto dýku již dlouho nosila u sebe a postupně zbírala odvahu na to ji použít… Dýka byla znesvědcená a měla z upírova mrtvého těla vysát duši.. Strhla se bitka. V které Lolit svůj boj prohrála. Mefistus zachytil její ruku a poloobratem a vykloubením loktu jí dýku zarazli hluboko mezi ňadra. Lolit padla bez duše na zem a Mefistus jen těžce oddechoval. Hleděl na své dílo…
Lolit dal uložit do hrobky. Domovník se měl postarat o to, aby se tam jen tak někdo nedostal - proto ji zapečetil třemi zámky. A dále vymyslet verzi pro veřejnost… Pak vzal jednoho němého zlodějíčka a udělal se z něj obětní beránek… Lolit byla uzavřena a vše vypadalo jako konec příběhu…
ALE!!!!
Nu čas plynul. A s časem se také vynořil určitý Markýzův osobní problém. Z prvu si sám dělal nepořádek v duši… Když začal pochybovat o její zradě… Opravdu obcovala s jiným?? Opravdu mne chtěla zabít?? Takové a podobné myšlenky ho pronásledovali téměř pořád. Jako, kdyby na jeho otázky přišla odpověď v podobě zjevení, která se mu dostávala… Viděl Lolit jako živou, ale nikdy se nezmohl na nic víc než jen si sednout na zadek.. Zjevení byla plná výčitek, lásky, vzteku, odpuštění… Dokonce i princ si všiml jeho prapodivného chování. Tyto vidiny ho přivedli k tomu, že se musí přesvědčit o tom jestli ji domovník opravdu zavřel a nebo jsetli se s ní jen spřáhl a vrrátil ji duši… Přemýšlel jak to udělat… Až si domovníka nechal zavolat.. Vrhl se na něj a v slzách, plný naléhavosti ho prosil o to, aby hrobku otevřel.. Domovník však sám netušil kde jsou tři klíče.. Udělal jak si pán přál.. Do hrobky není vůbec snadné se dostat… Je nutné sehnat tři klíče:
1. Tento klíč je v nejvyším z nejvyších, uložen pod jeho strouchnivělím srdcem. (Klíč nosil pod svým srdcem zdejší strážce pořádku (HERDA), který byl nejvyší a jako ghůl jeho srdce bylo strouchnivělé)
2. K tomuto klíči je zapotřebí poskládat útržky básně… Tato bádeň byla rozeslána na jednotlivých částech parte mezi šlechtu… Některým byla kouzlem vyryta na kůži..

Vše to končí vně…
V temné hlíně…
Dusném hrobě…

Je pozdě, již je po mně…
Červi se vtírají do mé přízně…
Všude je tma…

Nevyjde slunce…
Nikdy už nestisknu matčiny ruce…
Teď mne objímá jen hlína…
Prázdnota a špína…

Pročpak oči neotvírám?
Pročpak se již neusmívám?
Jakto, že jsem chladná…

Jako růže zvadlá…
Pročpak pláče moje srdce?
Jakto, že necítím svoje ruce?

Všechno hnije, všechno tleje!
Proč mne oheň nezahřeje!!

3. K poslednímu z klíčů bylo nutné přiložit krev popraveného muže, který byl falešně obviněn jako vrah. ( Jeho mrtvola byla připravena k návštěvě v kanálu laChrudimka - Tete může zavzpomínat)

Když si Mefistus vyslechl veškeré indície.. Rozhodl se sezvat panstvo na turnaj! Na Turnaj ori Lolit.

Lolit:

Jak jsem již psal, byla žena, která se snažila jít proti proudu. Ale hrubá síla ji obrátila zpět a musela plavat s ostatními. Po té co ji její otec zbil se uzavřela sama do sebe a přestala vnímat okolní svět.. Všechno se opět zlomilo po prvním setkání s jedním vandráikem, který ji na benátském trhu náhle políbil a chtěl za to zaplatit… Jako by Lolit vrátil dech..
Lolit tohoto muže začala vyhledávat častěji.. Začala pro něho "žít".. Vykládala mu své útrapy s Mefistem, sama mu říkal PAN HNUS.. Když se společně domluvili, že to tak nemůže zůstat… Pak společně odstartovali revoltu.. Dali základ Sabatu… Ovšem jejich plány přeazila Lolitina smrt.. Lolit byla jakousi představenou Sabatu, ústřední postavou, větrem pro jejich plachty. A proto se Sabat rozhodl, že se pokusí alespoň její mrtvé tělo získat zpět.. Pryč z té rodiné hrobyky… Pryč od Hnusa..


Průběh hry:

V první řadě bych tu rád poděkoval své drahé Adélce. Má velký kus zásluh na tom, že se hra nakonec rozběhla,, na příběhu a organizaci celkově.. Bez ní bych to nedovedl..
Hra - Turnaj pro Lolit tedy byl přichystán… Smetánka již netrpělivě postávala před bránou Mefistova sídla.. Když se rozevřela a majordomus společně se strážcem pořádku začali kontrolovat pozvánky. Tady bylo pár nastrčených falsifikátů, které sám majordomus rozeslal, aby díky nim mohl hned u vchodu návázat kontakt s několika hosty… Nu skupinky, páry, jednotlivci pomalu vcházeli do zahrady… A mezi nimi i několik vetřelců z řad Sabatu… I jedna lovkyně upířích duší se vetřela…
Začalo tedy koketování, klebetění a jiné společensky únosné činnosti.. Když Mefistus zahájil turnaj.. Jeho vítěz vyhrál Lolitin oblíbený přívěšek.. Tento přívěšek sloužil k svolávání Sabatu… ( jednotlivci ze sabatu o sobě neměli páru ).. Ale někteří věděli o tom co onen náhrdelník svede a jeho nositel se jaksi stal kořistí…
Po turnaji se začala řešit první pečeť… Sabat začal hledat své druhy ve zbrani a Kamrila si hlídala pořádek a klid… Po dlouhém a úmorném čase se zabil strážce pořádku a z pod jeho srdce byl vinňat klíč od jedné ze tří pečetí… Druhá pečeť byla přeskočena a povedlo se otevřít dřív tu třetí. K té bylo zapotřebí krve… Zde bych rád ocenil Kvíkovu ( doufám, že to byl Kvík - je to dlouho ) sviňárničku… Krásně se mu podařilo zneužít Teteho k tomu, aby mu vytáhl mrtvolu z LaChrudimky.. V tuto chvíli již byli sformované síly Sabatu a Kamarily… Již zbývala jen báseň… Majordomus se rozpomenul a text básně dal Sabatu - protože přišel dřív… Sabat tedy vstoupil do hrobky… Lolit klidně ležela na oltáři… Sabaťáci si jako jeden podřezali žíly a loli daly napojit z tepen… Probudili v ní pomstychtivou bestii… Otevřela klidně oči… Posadila se na oltář a hledala Mefista… Když ho zaslechla z venku jak přichází… Pousmála se a ulehla opět na své lože jako by byla opět mrtvá… To už Kamarila, která se dozvěděla o tom, že je hrobka do kořán vbíhala do jejího nitra… Začalo vysvětlování a úsměvy a mračení a pohrůžky… Až se Mefistus přiblížil k mrtvě vypadající Lolit… Ta se ovšem něž se stačil nadát sápala po jeho krku.. Mefistovi i ostatním se podařilo z hrobky uniknout a zavřít ji i s Lolit, kterou polilo šílenství… Ovšem zapoměli tam i jednoho z návštěvníků… Naštěstí se ubránil… A podařilo se mu uprchnout.. S ním, ale utekla i Lolit… Začala lovit upíry a hlavně Mefista… Přidal se k ní Sabat.. Podařilo se pobít část Kamarili… (hlavně ze zálohy).. Až při boji s jedním z hostí byla Lolit zraněna onou dýkou, v které byla její duše… Ta se navrátila zpět do jejího těla a vypudila šílenství…
V té době již, ale Mefistus se svými nejvěrnějšími byl na cestě k princi.. Ten v rizčílení z prvu odmítal pomoc.. Ovšem umluven poslal vojáky vyřídit Sabat… Ale Mefistus byl navždy zavržen! Než stihli vojáci dorazit na Mefistovo panství.. Lolit i Sabat byli pryč…
Mefistus tedy šel ještě prosit o milost, ale jen tak, tak nebyl hned mezi dveřmi zabit! Odešel neznámo kam a již se o něm neví.. Lolit byla zachráněna pro Sabat..

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License