Žít šťastně až do smrti - Techniky zakončování larpu
theory.png

Ada Fredelius
Pohled na to, jak larpy obvykle končí a jak by končit mohly. Tento článek se hlavně zaměřuje na organizační stránku, ale může být zajímavá i pro nejednoho hráče.
Jde o volný překlad článku, který byl publikován na severské konferenci Knutepunkt 2006.

Úvod

Mladý Romeo Capulet tiše, nehybně leží pod klenbou katedrály. Julie, vzlykající nad jeho tělem, se naklání pro poslední polibek. Když tu nějaký chlápek s vizáží odvážného prince a v podivném bílém límečku vstoupí do scény a křikne: „Tak a je to! Hra tu končí!“
Proč nikdo z nás neviděl tuto verzi Romea a Julie? Jednoduše proto, že si Shakespeare, na rozdíl od mnoha účastníků larpů, uvědomil, že i ty nejlepší hry mohou být zničeny, pokud nemají správné zakončení. Cílem tohoto článku je ukázat na důležitost správného ukončení larpu.
Začátek hry je vždy kritickým okamžikem. Jeden z důvodů, proč je tak mnoho herních začátků opožděno, může být ten, že do larpu není tak snadné okamžitě naskočit a jet naplno – hráči se zdráhají. Začátek larpů se posunul, hovoříme-li o švédské larpové scéně, od jednoduchého „hra právě začala, začněme jednat!“ k pomalejšímu modelu, kde je první část hry věnována sehráváním hráče s postavou a vplýváním do hry.
Ukončení larpů obvykle nejsou tolik promýšlena jako začátky. Pro většinu organizátorů je ukončení larpu tím posledním problémem, který řeší. Jakmile jednou dosáhnete toho bodu, hra je stejně pryč, nebo ne? Je to pravda, ale dobrý konec je také poslední nadějí na vyvolání dobrého dojmu, možností naladit hráče pro následné hodnocení a jejích první bezprostřední posudky. Ukončení larpu je pro hráče i organizátory stejně důležité jako jeho začátek.
Nyní vám ukáži několik běžných způsobů, jak se obvykle ukončují larpy. Proberu klady a zápory různých metod a případy, kdy je použít.

Náhlá smrt

Technika Náhlá smrt je tou nejběžnější ve fantasy hrách v Norsku a Švédsku, jiných způsobů opustit hru se moc nepoužívá. Hra končí okamžikem, kdy vystoupí organizátor a prostě řekne, že „larp právě skončil“. Hráči se začnou bavit, fotit a balit.
Tento způsob ukončení může fungovat na hrách, kde není potřeba složitého opouštění role a kde hráči nejsou do hry natolik ponořeni, aby jim podobné přerušení vadilo.
Pokud chcete herní oblast vymést opravdu rychle, tohle je dobrý způsob. Pokud si přejete ještě nějakou aktivitu po hře, dokonce i když nemá jít o „opouštění role“, tak tahle technika pro vás není vhodná. Když je hra přerušena jakkoli náhlým způsobem, přeruší se i hráčovo soustředění na hru – nemůžete od něj pak očekávat jakoukoli zpětnou reflexi, diskuzi apod. Takové zakončení mnohdy ani nezasáhne všechny hráče, protože ti jsou jednoduše z doslechu.

Vyber si červenou pilulku

S touto technikou larp končí individuálně ve chvíli, kdy hráč zvolí provést určitou akci, například opustí místnost. Hra skončí pořád přibližně stejně pro všechny hráče, pokud jsou tito k této akci dotlačeni a pokud není možné akci provést dříve.
Tato technika byla použita v Urban fantasy larpu Moira od Karin Tidbeck a Anny Ericsson. Herní konec byl pojat jako soudní proces, v němž víly musely rozhodnout o budoucnosti lidstva. Na tomto soudu umírají dva z hlavních charakterů, Nicor a Nerthus, a jsou uloženi na slavnosti. Hra končila, když každý hráč řekl těmto postavám sbohem a hlasoval, jestli má lidstvo mít budoucnost nebo ne, nakonec opustil hru a místnost.
Jiná verze tohoto mechanismu byla užita ve hře Mellan Himmel och Hav od Emmy Wieslander and Katariny Björk. Hráči šli spát jako postavy a vzbudili se jako hráči. Každý z nich se zvedl ve chvíli, kdy se na to cítil připraven.
Problém, který se může vyskytnout s tímto způsobem ukončení hry, je, že někteří hráči budou mít potřebu strávit co nejvíce času mimo larp. Pak, když si uvědomí, že čas běží, se pokusí udržet hru v chodu uměle. Pokud si zvolíte tento způsob ukončení hry, musíte mít i způsob, jak takové hráče brzdit nebo směrovat.
Jiným problémem může být, že hráči opouštějící hru si nejsou jistí, jestli ostatní už také přestali hrát nebo ne. Proto je dobré opustit hru nejen duševně, ale i fyzicky.
Při užití této techniky je obtížnější vytvořit uzavřenější atmosféru, protože každý ukončuje hru individuálně. Pokud je larp soustředěn na zkušenost postav jako skupiny více než na individuální příběhy, společný konec je lepší. Tento způsob ukončení je pomalejší a funguje jako dobrý úvod k následné diskuzi. Hráči jsou na hru stále soustředěni a více uvolnění.

Je čas jít

Tato technika ukončení potřebuje předpřipravenou hromadnou scénu. Jedním příkladem je larp z druhé světové války Vreden od Emila Bosse, Mikaela Ericsona, Mikaela Gillersanda and Emmy Öhrström. Na konci hry jsou vojáci z čety Rudé armády vyvedeni ven, odchází do mlhy a jsou zastřeleni.
Výhodou je kolektivní zážitek hráčů.
Negativem pak je menší svoboda v opuštění hry, může také přerušit individuální scény.
Tato mechanika umožňuje vštípit hráčům závěrečný dojem, který všichni spolu mohou sdílet. Všichni končí ve stejnou chvíli a na stejném místě, proto je tu méně čekání jako v předešlém případě. Hráči jsou taktéž pořád soustředěni na hru a snadněji se o ní sdílejí.

Shrnutí

Náhlá smrt není ve skutečnosti opravdové ukončení, ale spíše zlom bez jakékoli spojitostí se samotnou hrou. Vyber si červenou pilulku umožňuje osobní závěrečné scény, ale může mást v případě nejasné zóny „hraní“ a „už nehraní“. Je čas jít dává organizátorovi šanci ukončit hru pro všechny hráče ve stejném duchu a se stejným zážitkem, ale může některé scény přerušit nebo hru uspěchat.
Může být dobrým nápadem začít a ukončit larp stejným způsobem. Pokud jste použili hudbu, monolog nebo statické scény, použijte je i na konci. To vzbudí v hráčích pocit bezpečí a jejích dojem ze hry bude ucelenější.
Bez ohledu na to, jakou techniku použijete, promyslete ji! Pokud připravujete závěr svého larpu, položte si tyto otázky: Měl by být konec larpu individuálním nebo kolektivním zážitkem? Jak chci hráče naladit na činnosti po hře? Nebude ukončení hry v kolizi s jejím průběhem?


publikováno 7. 1. 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License