Soumrak čarodějnic 2010
soumrak.png

Kdy: 25. 1., 29. 3., 17. 5., 22. 10. a 17. 12. 2010
Kde: Litomyšl
Pořádá: Světlušák a přátelé
Vlastní stránky: http://www.tawrix95.cz/soumrak/hlavni.html
Účast: volná pro mládež do 18 let
Kontakt: zc.manzes|nailedrac#zc.manzes|nailedrac


Legenda

V uličce byla větší tma než v průjezdu, ale někde tady musel Amalrik být. Gabriela věděla, že sama ho nedostane, ale kdesi za sebou v stínech popelnic tušila Jeremyho. Zaklínač se pohyboval nenápadně pár kroků za ní. Když se náhle s rachotem rozhrnuly popelnice kousek před ní a jakýsi stín nad nimi ladně přelétl, spíš podvědomě napřáhla ruku s křížem před sebe.
"Sakra !" zaklel Amalrik a teatrálně se zabalil do černého pláště. "Slečinka si vyšla sama v noci ven, co." dělal, že se dobře baví, ale Gabriela věděla, že hraje o čas. Vyznavačů Světla bylo v okolních ulicích moc.
" Hele, já na tebe nemůžu, ty na mě nemůžeš. Tak to smažem a půjdem si po svých."
" Ani náhodou," sykla a doufala, že to, co se za ní hrabe z poza kontejneru, je zaklínač.
Amalrik ho zpozoroval ve chvíli, kdy zaklínač vyběhl proti němu. "Uhranutí !" zvolal upír a namířil proti zaklínači kartu se znakem oka.
"Ani náhodou!" chechtal se Jeremy a mávl bílou zbraní. Teď už ho Amalrik poznal, poznal i stříbrnou zbraň a jen vteřinku zvažoval, zda bojovat nebo se pokusit o únik. Nakonec naznačil výpad, bleskurychle se otočil a prchal do tmy. Zaklínač mu byl v patách. V protějším konci ulice rozeznala Gabriela širokou postavu Akély - vymítače. Amalrik to má spočítané.
Jenže někdo za jejími zády nechtěně zavadil o plechovku povalující se před kontejnery. Gabriela ho neznala, ale protože se hladově usmíval a zatímco zrychlila krok, klidně si zvolna vykračoval za ní, pochopila, že to může být nemrtvý - zombie. Rozběhla se za zaklínačem a mimoděk ji napadla taková hloupost. Co když byli vyznavači Světla vytlačeni z okolních ulic služebníky Temnoty. Dopoledne na nádraží jich vystupovalo docela dost. Tedy těch, které znala z minulé akce. Utíkala dál a ten přihlouple se usmívající kluk šel pomalu za ní. Jeho zbraň v ruce byla určitě červená. A ona nemá žádnou. Kterej pitomec tahle pravidla vymyslel!

Od začátku 21. století se mezi námi pohybují. Jsou nenápadní, vypadají jako my. Chovají se jako my. Žijeme s nimi. Jsou to služebníci Temnoty a proti nim stojící vyznavači Světla. Nenosí nápadné kostýmy, barvy ani nás neudivují zázraky. Přesto jsou tu a bojují o rovnováhu Světla a Temnoty v okolním světě. I ty můžeš být jedním z nich. Záleží na tom, na čí stranu se přidáš nebo na čí stranu tě zavane osud.
Nelze říci, kdo z nich je "zlo" a kdo "dobro". Jejich cílem je udržet svět v jakýchsi mezích spravedlnosti a rovnováhy. Obě strany však ke stejnému cíli přistupují různými cestami. Jejich metody udržení či nastolení rovnováhy jsou natolik rozdílné, že postavily obě strany proti sobě. Už snad jen pro to, že na světě nic není jen "Světlo" nebo jen "Temnota".


O hře

Tajná městská hra, která se hraje cca od roku 2005. Zatím mám tým organizátorů pouze v Litomyšli tvořený kamarády a některými zaměstnanci DDM Litomyšl.
Hra je určena pro děti základních škol, ale i středňáci si občas rádi zahrají. Takže bych to omezil do 18ti let. Ať je v tom jasno.
Pravidla jsou postavena s ohledem na věk hráčů a jejich bezpečnost. Stejně tak mirelonové zbraně, které jsou bezpečné a dají se dobře ukrýt.
Moc toho o akcích neexistuje, protože mezi základní pravidla hry patří nenápadnost na veřejnosti. Zajímavé je, že jsem Soumrak vytvořil v roce 2004 a teprve později se setkal v ČR s knihami Noční hlídka, Denní hlídka …, které jakoby některým částem Soumraku z oka vypadly. Ačkoliv jsem nikdy předtím žádnou z těchto knih nečetl, překvapilo mě, jak jsou Soumraku podobné.
Náchoďáci převzali Soumrak, bojový systém upravili pro dřevárnu a zorganizovali v Náchodě akce Darknight, které mnoho věcí ze Soumraku kopírují. Samozřejmě mi to nevadí, protože se s Gergonem dobře znám a oba razíme názor, že dobré nápady by neměly ležet v šuplíku.


Kroniky

25. 1. 2010

„Rok 2010 je rokem, kdy je třeba určit, která strana bude mít svrchované velení nad rovnováhou dalších deseti let světa. Všeobecně se ví, že nerost Krvavá ocel, který se objevil na zemi po pádu meteoritů během posledních několik stovek let, lze upravit a využít k získání zvláštních schopností. Nebo na výrobu neuvěřitelných strojů a přístrojů. Zisk krvavé oceli a tajemství jejího využití může pro majitele znamenat velikou moc bez ohledu zda bude jeho strana tou vládnoucí v dalších letech. Proto obě strany vysílají své stoupence pátrat po krvavé oceli. Přípravy na nadcházející vyrovnání stran probíhají ve všech liniích Soumraku, tedy i mezi Inkvizitory, kteří jsou stále bdělejší. Jak Temnota, tak Světlo se musí dozvědět o tom, že jejich jednotky zahájily činnost.“

1) Získejte krvavou ocel
2) Získejte co nejvíce informací o krvavé oceli a dalších zvláštnostech s ní spojených
3) Pošlete signál Soumraku o tom, že jste aktivní a zapojili jste se do hledání krvavé oceli.

29. 3.2010

Najděte dívku Julii, která je ve smrtelném nebezpečí a dopravte ji k panu Faineemu. Inkvizitoři se již dokáží postarat o její bezpečnost. Julie se dostává do vlivu démona Temnoty, který ji hodlá zneužít k posílení moci Temnoty.
Odpadlý démon Romeo hledá svou Julii, aby ji ochránil před Inkvizicí, která rozhodně nepřipustí žádný vztah členů Světla a Temnoty, čímž by mohlo podle ní dojít k zásadnímu porušení rovnováhy. Proto udělají cokoliv, aby mladé lidi od sebe odtrhli.
Kde je pravda a jakou roli v tom všem hraje Krvavá ocel? Jaká barva je v Soumraku bílá a jaká černá? Boj je nevyhnutelný. Tak nás čeká to nejtěžší. Rozhodnout se, kdo na čí straně budeme mávat zbraněmi.

//"I Inkvizitoři se dělí na rovnováhu a chaos. Měl bys rozeznat, kdo ke které skupině patří." NET //

17. 5. 2010

Obsaďte místo zvané Útočiště a udržte ho pod svou kontrolou do konce akce. Můžete využívat artefakty, které během akce seženete. Zásadní informace pro vás bude mít Fainee. Neváhejte využívat i jiné zdroje. Smír mezi Světlem a Temnotou v této akci není možný. Jedni pod vedením Romea a Julie, druzí pod zástavou Inkvizitorů. Prý je tam uvnitř někde pravda o krvavé oceli.

22. 10. 2010

Je jasné, kdo zvítězil v boji o Krvavou ocel. Nyní nastal čas posloužit vítězi nebo upadnout v zapomnění. Tentokrát musíme proniknout i do "záhrobí". Převozník už čeká. Romeo a Julie dosádli svého. Je záhodno, aby i naše jednotky na sklonku desetiletí využily situace ve svůj vlastní prospěch a získaly včas vše, co Romeo a Julie požadují.

17. 12. 2010

Rovnováha je stále narušena, Inkvizitoři vysílají své jednotky nastolit opět pořádek ve všech vrstvách Soumraku. Tak pozor na jejich komanda. Je konec desetiletí, takže jen množství trofejí, které vybojujete, rozhodne o tom, zda v nastávajících letech bude mít vaše strana navrch. Bojujte!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License