Smuteční hostina
smu.png

Kdy: podzim 2010
Kde: Poběžovice u Přelouče
Pořádá: Singollo
Počet hráčů: 11
Účast: po domluvě
Kontakt: singollo(@)seznam.cz


Legenda

Je nám smutnou povinností oznámit, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, bratr a přítel, hrabě Lucius Jestrzemský. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v kruhu nejbližších příbuzných a přátel, dne 2. října, v devět hodin večer, na hradě Sivý Kameň v Karpatech.
Dojde zde zajisté k vyřešení otázky nástupnictví, ovšem z úcty k našemu milovanému hraběti, nechť členové rodu odloží vzájemnou nevraživost, alespoň po dobu setkání.
Z důvodu přemnožení vlků v karpatké oblasti bude pro každého návštevníka poslán kočár, který jej vyzvedne na nádraží a doveze bezpečně do hradu.
Setkání započne smuteční hostinou.
Dimitrij Vasilijevič Korinskij, tajmeník


O hře

Jedná se o komorní larp. Děj se odehrává v Karpatech ve 20. letech 20. století. Tamní hrabě zemřel v den svých narozenin a nyní se koná smuteční hostina, kde dojde k rozloučení se zesnulým a vyřešení otázky dědictví. Očekává se návštěva nejbližších příbuzných a přátel. Zajisté se zde objeví také místní farář i osobní lékař hraběte. O hraběti se příliš neví. Většina místních jej popisuje jako vzdělaného a laskavého muže, který jim byl vždy nápomocen, byť málokdo byl ochoten pochopit jeho největší zálibu, jíž byla mystika a tajemno. Bádal povětšinou osamocen. Mnozí se již doslechli, že jej před časem opustila manželka i s dětmi. Zda uprchla před ním, či v touze začít nový život v zámoří, se neví. Mnohé bude odhaleno, však zda to bude i to, co mělo zůstat skryto se dozvíme až ve hře.

Hra se původně volně inspirovala larpem "The Curse of Whately Manor", nicméně, doznala tolika změn, že již můžeme hovořit o samostatném projektu.
Odehraje se v Poběžovicích u Přelouče. Jedná se o vesnické stavení, chatu půjčuje Psycho.
V místě hry bude možné přespat - dovezte si nejlépe spacáky. Stejně tak se vám bude hodit jídlo a přezůvky.

Hráčům budou zaslány postavy, kde jsou obsaženy i úkoly. Vše je pak možné s organizátory probrat. Role jsou tedy sepsány a utvořeny s ohledem na děj a děním v něm. Hráči a drobné vnější vlivy budou hybateli akce.
Trvání larpu je 4 až 5 hodin.

POZOR!
V tuto chvíli je již jedná o V.I.P. LARP a to primárně z toho důvodu, že pro všechny zúčastěné budou připraveny kostými. Tyto připraví talentovaná návrhářka, jejíž odměnou bude dokumentace celého larpu, jak fotografická, tak audiovizuální. Tyto materiály pak budou použity v příjímacím řízení na JAMU, takže zajisté chápete proč není možné, aby kostými vytvářel kdokoliv jiný. Jak je však zřejmé, jde o vynikající možnost sladit celý design akce do jednotného hávu a tím prohloubit žádanou atmosféru.

Zájemci o tento larp my mohou v příštích dvou měsících psát, ovšem primárně budou upřednostěni hráči, které jsem již viděl hrát a o kterých nemám pochyby, co se týče jejich osobních kvalit a spolehlivosti. Tyto hráče však brzy kontaktuji sám.


Charaktery

Anna Marie Jestrzemská - manželka
Sofie Jestrzemská - dcera
Alexandr Jestrzemský - syn
Vincent Jestrzemský - bratr
Sir Harvey Doyle
Rastislav Vratecký - osobní lékař
Dalimil Kováč - kněz
Ištván Márai - notář
Hrabě Teleke z Tölöke
Hraběnka Teleke z Tölöke
Dimitrij Vasilijevič Korinskij - tajemník

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License