Slavnosti ve světě Warhammeru
wh.png

Vstupte…

Je to víc než rok, co zemřel starý císař. Byl to vládce mocný a schopný. Krom rozlehlé a bohaté říše po něm zbyla i císařovna vdova, dáma mnoha schopností: pevné vůle, bystré inteligence a tvrdé ruky. Již rok vládne v císařství za pomocí ministrů, kteří tvořili oporu koruny ještě za života jejího manžela. Jenže zvykové právo hovoří proti samotné ženě na trůně. Téma je v poslední době stále palčivější, neboť opět se nesou zkazky, že povstávají mocné hordy chaosu a sbírají své síly proti císařství, aby se jej pokusily rozdrtit a ukončit tak tisíciletý spor absolutním vítězstvím. Za této situace císařovna tedy začala jednat. Začaly kolovat zvěsti, že se rozhodla pojmout nového manžela. A má se tak stát na slavnosti Sjednocení Triády, kdy se dotýkají souhvězdí bohů Taala, Rhyi a Ulrica. Odnepaměti se lid schází na posvátném palouku na okraji lesní provincie Talabeclandu, vzdálené od veškeré civilizace, aby uctil staré přírodní bohy, a letos toto datum připadlo také na oslavu stého výročí vzniku Říše. Císařovna, její doprovod, nápadníci a všichni přítomní lidé v říši tedy prožijí několik magických nocí.

Jak je to s postavami ve hře?

Na velkolepou tradiční slavnost jsou sezvány delegace všech území, která jsou opravdu důležitá, ať už jde o území v rámci Říše nebo její sousedy. Proto se na slavnosti mohou vedle kurfiřtů a představitelů církví objevit také delegace trpaslíků a elfů či Bretonnci. I když se předpokládá, že na událost přispěchají zejména osobnosti, které něco znamenají, každý takový představitel potřebuje doprovod. Není třeba se tedy obávat, že by hra zbytečně nutila hráče do politických jednání nebo spikleneckého pletichaření: kdo o takové činnosti nemá zájem, bude se moci bavit dalšími způsoby přípustnými pro slavnost. Soupeření mezi jednotlivými poslestvy ať už se jedná o kostky nebo zápas, je obvyklou zábavou které je panstvem velkoryse tolerována a často i podporována. A protože se vše v podstatě odehrává v posvátném háji na pokraji divočiny, nebude zřejmě o nějaká ta nečekaná vyrušení z lesa nouze.
Hra umožňuje přihlásit se za delegaci některého vybraného území, města, řádu nebo rasy. Každá delegace si pak sama určuje, jaké vhodné vnitřní struktury pro svoji skupinu vytvoří: nědo se chce účastnit mocenského boje o přízeň císařovny, jiný dá přednost zákulisní politice a shánění podpory u ostatních, další se postará o bezpečnost delegace, někdo může být „duchovní podporou“ nebo se na slavnosti jen bavit atd. Vedle cílů skupiny se počítá s možností rozvíjet osobní příběhy a vlastní dějové linky každému, kdo o to projeví zájem. Postavu si každý může vytvořit sobě na míru. Ale je nutné počítat, že každé postavy se dotkne část osudu, který na ni uvalí okolní svět bez jejího přičinění. Stejně tak pokud má někdo dobrý důvod a nechce jet s nikým ve skupině, lze se s organizátory dohodnout. Je nutné ale počítat s tím, že na slavnost se nedostal nikdo, kdo není doprovodem někoho z pozvaných. A tak, máte-li zde svou práci, je nutné se do nějakého poselstva vloudit nebo nechat zapojit.
Z toho plyne potřeba komunikace s organizátory předem. Nikdo není nucen mít dopodrobna vypracovanou postavu se složitým osudem a na místě řešit morální otázky a záchranu světa, ale je vyžadováno určité minimum, aby organizátoři dobře porozuměli očekáváním a přáním hráčů a mohli adekvátně reagovat.

Jak je to s hrou samotnou?

Nikdo se nemusí obávat toho, že nezná prostředí. I když se organizátoři drží předlohy co možná nejpřesněji, pro účely larpu byly vybrány stěžejní a důležité prvky. Inspirace světem deskové hry má svá omezení zejména ve vztahu k hratelným pravidlům, tvorbě zápletky a únosné míře reálií, kterou jsou hráči schopni zvládat. Vše potřebné ke hře tedy je nebo bude k dispozici na webových stránkách či osobní komunikaci s hráči.
Hra používá otevřený dovednostní systém umožňující si vytvořit takovou kombinaci schopností, jak komu vyhovuje. I když jednotlivé postavy během hry získávají schopnosti další, není růst postav tolik důležitou složkou: u všech přítomných se už na počátku předpokládá jistý stupeň hrdinství a profesní zdatnost pro Warhammer typická.
I když značnou část hry tvoří interakce postav mezi sebou, tedy hráči mají velkou autonomii ve svém jednání, děj je také posouván a obohacován pomocí krátkodobých postav. Okolní, většinu času neobývané lesy, skrývají vlastní tajemství a dávají možnost odhalování řady záhad. Dají se očekávat ozbrojené konflikty, nutnost (alespoň pro některé) zabývat se ekonomikou nebo badatelstvím, běžné může být i špehování či zrada. Ačkoli hra samotná není nastavena tak, aby podporovala umírání postav, tato skutečnost je stále přítomná.

Jaké je zázemí a kdo to pořádá?

Warhammer je svým charakterem několikadenní larp v přírodě. Herní místo zahrnuje louku, na které se stanuje, a okolní členitý les. Na samotné louce bude k dispozici několik historických stanů, hospoda a čajovna. Stravování není herní záležitostí, ale hospoda je schopná zajistit plnohodnotnou stravu. Záchody v podobě suchých latrín jsou v přilehlém lese. Organizátoři zajišťují pitnou vodu i zdravotnický dozor.
Na realizaci samotného larpu se podílí Martin „Kryšpín“ Sucharda, Jan „Newman Novák“, Jakub „Maoren“ Šváb a Slaven „Tete“ Elčić.

Proč bych měl(a) i já na hru přijet?

Organizace všem, kdo o to stojí, maximálně vychází vstříc při budování osobních příběhů a dějových linií. Můžete se spolehnout, že jsou vaše osudy ve hře nějak zapleteny.
Nabízíme pomoc začínajícím hráčům.
Každoročně se zvyšuje technické zajištění akce a materiální vybavení. Chceme zvýšit uvěřitelnost herní reality a zároveň udržet osobní komfort hráčů.
Organizační tým má za sebou dlouholeté zkušenosti z tvorby rozmanitých her. Dá se očekávat, že připraví kvalitní herní zážitek.

Nakonec

Nastavení hry se snaží o barvitý prožitek jak v úrovni reálií okolního světa, kostýmu hráčů tak způsobu jejich hry. Osobní příběh a konání každého je součástí hry těch ostatní.
Přispějte dotvořením společného díla tím že:
• Připravíte pěkné kostýmy a v rámci možnosti i „stylové zázemí“ tábora.
• Vymyslíte zajímavou postavu, odeslanou včas ve formě přihlášky.
• Hru budete hrát pro sebe i ostatní, abychom si ji všichni užili.

Základní informace:

Kdy: 18. - 22. 8. 2010
Kde: Louka u Kozašic nedaleko Přelouče
Za kolik: cca 200,-
Počet účastníků: 50-80
Stránky akce: http://warhammerlarp.wikidot.com
Pořádá: Kryšpín, Newman, Maoren, Tete


Publikováno 15. 7. 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License