Škola hrdinů
nor.png

Kdy: 1.-10. 7. 2016
Kde: Svratouch
Pořádá: RS Naděje, Svratouch
Účast: Na přihlášku
Webové stránky: www.skolahrdinu.cz
Kontakt: zc.unidrhaloks|ofni#zc.unidrhaloks|ofni


O akci

Fantasy letní tábor s prvky larpu a dřevárny. Je určený především začínajícím hráčům.

"Svět Leirin již přes tři stovky let od Zkázy nepoznal klid. Konflikt střídal konflikt, a jako kdyby to samo o sobě nestačilo, obyvatele sužovaly nákazy, hladomor, i nájezd cizinců z jihu. Když se už zdálo, že za vlády Císaře Leavina Gethy pozná země klid, začaly se množit zvláštní úkazy v okolí Hrobu Světa - místa, kde se od Zkázy tyčí ohromný sloup světla a kam lidská noha už celá staletí nevstoupila.

V létě 311 navíc někdo podnikl zákeřný útok na ostrov Grad a jen díky spolupráci přeživších obyvatel Sedmi Věží s mágy z místní Akademie, podařilo se zabránit nejhoršímu. Provincie Silva ale takové štěstí neměla. Začátkem podzimu toho samého roku neznámý plyn vycházející z podzemí zahubil vše, co nestačilo dost rychle opustit ostrov.

Navzdory existenci mnoha verzí vysvětlení se Císař nejvíc přiklání té, která prapůvod všech strašlivých událostí hledá v Hrobě Světa. Pevně rozhodnutý vnést do všeho konečně světlo, zřídil Laevinus Getha na ostrově Grad Císařskou Hrdinskou Akademii. Její cílem je vybrat ty nejlepší kandidáty (válečníky, mágy i špehy) na cestu do Hrobu Světa a připravit je dost dobře na to, aby mohli uspět.

Císařskou Hrdinskou Akademii tvoří tyto čtyři školy:
· Cesta meče
· Magická Akademie Gradu
· Fortis Ictus
· Š.P.I.C.L. - Škola Profesionálních Informátorů Císařské Legie

Absolventi této prestižní školy mají být zároveň nejodpovědnějšími a nejdůslednějšími vykonavateli vůle Císaře. Ať už se jedná o vyšetřování příčin tragédie na Silvě, soustředěný výzkum předmětů jako je Obsidiánové Zrcadlo, nebo rychlé řešení ozbrojených konfliktů, které se množí jako houby po dešti - nejčerstvějším je série ozbrojených střetů mezi ozbrojenci z Legie Confracta a Legie Incantata, za kterými stojí osobní spor Consulů obou provincií.

Cíle nové Akademie jsou velké a její studenty a absolventy čeká bezpochyby mnoho práce s prosazováním vůle Císaře. Aby to úspěšně zvládli, budou se muset vypořádat s tím, jak vážně mají brát spory svých domovských provincií a vlastních národů vážně… kdo ví, jestli se jim to podaří…"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License