Rosenburg
rosenburg.png

Kdy: 12. - 15. 11. 2009
Kde: Lipnice nad Sázavou
Pořádá: Rosenthal
Počet hráčů: max 100
Vlastní stránky: http://rosenthal.ic.cz/rosenburg/
Účast: volná na přihlášku, viz na konci dokumentu
Kontakt: zc.manzes|grubnesoR#zc.manzes|grubnesoR


Legenda

V roce 1433 dopadlo všechno jinak. Ještě před koncem roku padla Plzeň do rukou polních vojsk a západočeský landfrýd se rozpadl. Jednání v Basileji tím ztroskotala. Umírnění husité přestali myslet na otevřený střet s radikály. Polní vojska se opět stala pány situace.

Hned následujícího roku provedla mohutnou ofensivu proti jihočeskému rožmberskému panství, které vzdorovalo sice statečně, ale padlo ještě dřív, než přišlo léto. Během následujících dvou let radikálové vyhladili veškeré známky odporu v Čechách a z většiny i na Moravě. Slezsko a Lužice se dále držely poněkud stranou. V roce 1436 se uskutečnil v Praze sněm, kde byla zvolena 12 ti členná zemská vláda, která zcela uchvátila moc, již udržovala pomocí polních vojsk. Papež a koncil se stále nemohli dohodnout, jak proti husitům postupovat a každý podnikal samostatné kroky.

V roce 1455 je situace v Českých zemích zoufalá. Hrozná bída a hlad, jakékoli známky opozice jsou likvidovány v zárodku. Hnutí již dávno požralo své děti a z původních revolucionářu nezbyl nikdo. Papež i koncil (již nový, svolaný tentokrát do Norimberka) doposud nepřišli na společnou řeč, naopak, jejich vztah přerostl v otevřené nepřátelství. Koncil si zvolil ze svého středu vzdoropapeže a církev je tak znovu soužena dvojpapežstvím. Vzdoropapež (a koncil) však začal aktivně jednat v husitské otázce. Navázal kontakt s opatem Bernardem, představeným benediktinského kláštera Stierswald na východní Moravě. Opat Bernard byl dlouhá léta zatvrzelým odpůrcem husitů, organizoval zahraniční pomoc a snažil se vzbudit povstání proti zemské vládě. V roce 1450 byl klášter vypálen a mnoho mnichů bylo pobito, ale Bernard se spolu s několika věrnými zachránil a z kláštera vynesli neznámým způsobem nejcennější rukopisy, jimiž byl klášter také proslaven. Prozatímní útočiště nalezli na tajuplném hradě Rosenburg uprostřed lesů v Horních Uhrách, který patřil významnému katolickému šlechtici Jindřichu z Klausenburgu. Uhrám vládl katolík Albrecht Habsburský, zeť zesnulého Zikmunda Lucemburského. Opat Bernard pak ve spolupráci s norimberským koncilem a Jindřichem svolal na Rosenburg několik nejvýznamnějších odpůrců husitského teroru, tedy především zbylou českou katolickou šlechtu v exilu. Účast však přislíbil také papežský legát. Zdá se tedy, že na straně papeže existuje snaha o smír. Kromě toho se dostaví také několik umírněných husitů, zastánců původní myšlenky, kteří jsou současným stavem znechuceni. A konečně také Jan z Příčovic, bývalý člen zemské vlády, který ovšem měl být sesazen a popraven, a tak urychleně se sobě věrným polním vojskem odtáhl do služeb polského krále. Husité v Čechách okamžitě mobilizovali a započali tažení proti Rosenburgu. Jsou však dosti daleko, a tak může Rosenburg tento sněm hostit. Celou tuto různorodou společnost pak doprovází množství poradců a špehů.

Jediným lákadlem Rosenburgu však není dějiny utvářející setkání, ale také proslulá knihovna mnichů ze Stierswaldu, obsahující mnohé tajemné či zakázané tituly. Ta sem láká další všemožné existence doufající, že ve shonu okolo sněmu budou moci něco získat.

To vše se děje za velké nespokojenosti mnichů, kteří svého opata ctí, ale mnozí jeho vysoké politice nerozumí, a především místního obyvatelstva, které se zdá být skoro stejně podivné a tajemné, jako mýty opředený Rosenburg sám.

Pravidla

Zde


O hře

Hra Rosenburg se odehrává v roce 1455. Ten ovšem vypadá poněkud jinak, než ho známe z hodin dějepisu. Několik událostí o pár let dříve dopadlo v našem herním světě jinak a politický vývoj probíhal zcela odlišně (více v uvedení do příběhu). Proč to? Chtěli bychom hráče uvést do prostředí středověké Evropy, které znají, ale v příběhu, který bude neznámý a může dopadnou jakkoli.Ve hře by se mělo objevit co nejméně skutečných historických postav, aby to hráče nemátlo nebo aby nepodléhali předsudkům kvůli znalosti jejich skutečného osudu. Pokud hráči naleznou v příběhu nějakou historickou nesrovnalost (kterých tam určitě bude celá řada), neměli by se tím zabývat, jelikož to může být cílená změna.

Důležité pro hráče bude, aby se před hrou seznámili s prostředím a pokusili se naladit na myšlení středověkého člověka. Především se jedná o vztah k Bohu, k církvi, k zázrakům apod., který je v naší společnosti dosti odlišný. K tomuhle zkusím ještě něco vyplodit.

Hrát se bude bez přestávek od pátku večer do neděle večer. Optimální by samozřejmě bylo, kdyby hráč z role vůbec nevypadl, pokud se bude bavit o něčem soukromém, tak aby to nedělal příliš nahlas. Kouřit na veřejnosti je pochopitelně zakázáno.

Akce je postavena na LF Manifestu sepsaného Rothasem. Je jasné, že vzhledem termínu budeme slevovat z nároků na spaní a ubytování, nicméně přehodit si přes spacák deku umí každý. Moderní stany jsou ale vyloženě nežádoucí.

Účast

Zájemci o účast na Rosenburgu se musí předem přihlásit na adrese zc.manzes|grubnesoR#zc.manzes|grubnesoR a domluvit se na své postavě s Mikim. Dále musí zaplatit registrační poplatek. Cena registračního poplatku je tedy definitivně stanovena na 600 Kč. Způsob placení bude standardní - převod na účet. Číslo účtu na které se bude posílat poplatek je 0534021359/0800, variabilní symbol = RČ. Druhá možnost osobní předání Mikimu (Praha) nebo Adamovi (Plzeň). Omlouváme se, ale tento poplatek je třeba zaplatit do 1.11.2009. Kdo s tím má problém, ať se ozve na a-pesta(zavináč)volny.cz. Kdo nezaplatí do termínu a nebudeme o něm vědět, bude mu navýšen poplatek o 100 Kč.


Jak to nakonec dopadlo


Reportáž od Melian

Dojmologie

Huan

Petrius

Melian

Fauglin

Zabaktheone

Mortanor

Alixa

Daysir

Kouzelník


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157629226490028"}}

Kompletní fotogalerie

http://sl-lorty.rajce.idnes.cz/
http://rosenthal.rajce.idnes.cz/Rosenburg/
http://symposionske.rajce.idnes.cz/Rosenburg_od_Vendulky/
http://olbi-olbi.rajce.idnes.cz/Rosenburg_11.-15._11._2009_Lipnice_nad_Sazavou/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License