Reklama a jak na ni
jump.png

Neustále se stává, že nejsme spokojení s prezentací toho či onoho larpu. Nedozvíme se to, co potřebujeme, nedostaneme se k jakýmkoli informacím včas nebo nepochopíme, co tím chtěl básník říci. Sepsala jsem si několik postřehů, které mohou organizátorům pomoci v prezentování svých akcí. Nejde o nic nového či objevného, jen možná někdy opomenutého.

Proč vůbec reklamu dělat?

Organizátor má právo volit si své hráče. Pokud toho práva chce využít, má mít k volbě prostor – zaujmout více zájemců, než kolik je jeho kapacita. Aby se zájemci na jeho akci drali, potřebuje kvalitní reklamu.
Pokud patříte k tomu táboru lidí, kteří větší reklamu nepovažují za důležitou a shánějí si své hráče sami, musím vás varovat, že mnoho kvalitních zájemců leží za vaším horizontem. To, že uspořádáte veřejnou reklamu, neznamená, že musíte slevit ze svých požadavků. Právě naopak. To, že někoho odmítnete, znamená i to, že víte, co chcete.

Obecné zásady

Nevím, jak je to na vašich larpech, ale důležitý postřeh pro ty naše je: cílem není bavit postavu, ale hráče. Postava je jen prostředek. Nezaměřujte se na postavu, v reklamě je nejdůležitější hráč.
Je několik pravidel, na která by organizátor při tvorbě své reklamy měl dbát.
1) Vaše první akce je vždy něco, co je základem budoucí reklamy: jak se zapíšete, tak se s vámi bude jednat. I když zaujmete málo účastníků, postarejte se o to, aby odjížděli spokojení. Budete dále stavět na jménu svém nebo své akce – a to je také reklama.
2) Počítejte s publikem: koho oslovujete? A koho chcete oslovit? Reklama má přilákat zájemce o budování společného příběhu, zájemce o akční scény a pohyb, zájemce o věrné ztvárnění reality daného světa, skalní fanoušky daného knižního žánru či autora…?
3) Počítejte s časem. Dostatek času je důležitý nejen pro vás (neděláte to nakonec na poslední chvíli, je to motivace pro vás nenechat projekt spát), ale i pro zájemce. Po celou dobu, kdy se rozhodnete pro budování reklamy, musíte vytvářet impulzy, aby akce nezmizela ze zřetele. S tím souvisí bod čtyři.
4) Pocit naléhavosti: zájemce musí mít pocít, že na něm záleží, že záleží na jeho přihlášce, že záleží na tom ohlásit se včas. Častá výmluva je „nemám čas“. Čas máme na to, na co si ho uděláme. Vyvolejte pocit, že vaše akce stojí za to, aby vzala zájemci jeho čas.

Kde oslovit

Mluvili jsme o publiku. Už na začátku reklamy stojíme před malou skupinou lidí, kteří vlastně přicházejí v úvahu. Jsou to pouze účastníci a zájemci o podobné aktivity, kteří jsou v náš neprospěch velmi rozptýlení v prostoru. Jestliže jich chceme oslovit dostatek, musíme vědět, kam jít, kde se takoví lidé sdružují a scházejí.
Můžeme rozlišit necílenou a cílenou reklamu. Ta cílená míří na konkrétní lidi, které známe, využívá známostí a konexí; je snadnější v tom smyslu, že si doopravdy vybíráme potencionální hráče, které chceme. Obvykle si tímto ale nevystačíme. A pozor na syndrom „kamarádi“(1).
Necílená reklama se děje ve veřejném prostoru tolika způsoby, kolik jich současná reklama zná. Zmíním bannery na diskuzních fórech, ohlášení v kalendáři, kvalitní webové stránky. I když je internet fajn, nemají ho všichni (a internet je třeba i e-mail). Využijte vizitky a pozvánky rozdávané na jiných akcích (s povolením organizátora dané akce) a vyvěšované v zájmových skupinách (DDM, střední školy apod.).

(1)Syndrom „kamarádi“ je toto: Míváte někdy pocit, že jedete na larp, protože ho pořádá váš známý, kamarád, který jezdí na vaše larpy, ale jehož styl nebo organizační schopností vám nesedí? Jedete přes celou republiku na událost, u které už dopředu často víte, jak bude probíhat a jak dopadne a vlastně vás tam netáhne nic lepšího než parta lidí, která snad zachrání to, že se tam nebudete jinak bavit… Takový ten druh odpovědnosti „ty jezdíš na moje akce, tak já budu jezdit na ty tvoje, i když tvá opěvovaná fantasy vesnička s naštvaným hvozdem za palisádou se mi už přejedla“. Syndrom „kamarádi“ není konstruktivní, protože při zpětné vazbě bývá neupřímně kritický (člověk má spíše záporné pocity a rád by to řekl naplno, ale z přátelství to neudělá).

Skvělá chvíle je, když vy neoslovujete, ale lidé oslovují vás.

Jak by měla reklama vypadat:

Pro všechny druhy reklamy platí několik základních zásad:
Musíte vědět, co chcete říct. Reklama musí být srozumitelná a jednoznačná. Vy jako tvůrce i potencionální zájemce musí rozumět obsahu reklamy stejně – ať už jde o banner nebo o celé webové stránky. Formulovat obsah tak, aby ho pochopilo správně co nejvíce zájemců, se ukazuje jako jedna z nejtěžších věcí.
Obecné nadužívané formulace jako „důraz na roleplay“, „budování atmosféry“ nebo „vytvoření příběhu“ zkonkretizujte. Řekněte místo toho třeba: „Ve hře bude každá postava jen sama za sebe a důraz bude položen na interakci mezi postavami, nepůjde tolik o konflikt mezi postavami a prostředím.“ „Abychom podpořili tísnivý pocit války, používáme pokud možno věrné rekvizity a bunkr. Značný podíl na prožitku ze hry bude mít atmosféra, kterou každý z vás kolem sebe vytvoříte. Proto máme na hráče požadavek, aby se na hru v tomto ohledu dobře připravili (dále se dozvíte, jak to udělat).“ „Pokusíme se vytvořit strhující příběh, kde budou na jedné straně postavy a na druhé nepřízeň osudu: snažte se při hře myslet zejména na celek a na ostatní hráče.“ Určitě dokážete vymyslet ještě trefnější formulace.
Co chcete, aby hráči věděli, řekněte maximálně srozumitelně. Řekněte také, co nechcete.
Musíte vědět, jak to říct. Buďte maximálně struční a věcní. A zároveň musíte být zajímaví. Humor vždy zaujme. Správné slovo je strhující. Inspirujte se u jiných komerčních reklam. Chytlavý slogan nebo logo nejsou od věci. Zájemci chtějí vědět co, kdy, kde, s kým a za kolik. A kde se dozví víc.

Příklady: Víte, co si pod tím představit? (nejde jen o kladné příklady)
„Dej sa odohrával na trhovisku a súčasťou hry bol reálny bartrový obchod. Steam-punkové ladenie dodávalo hre nezvyčajnú atmosféru, dôraz bol však viac kladený na výrazné charaktery a silné vzťahy medzi nimi." (ERA: Subkultúra)

„Těžiště hry spočívá nejvíce asi na třech pilířích: 1) politika – hra začíná po zhroucení civilizace, nejsou ustanovené žádné státní celky, žádné skupiny, žádná pravidla. 2) bádání a objevování - Určitě bude co odhalovat z tajuplné minulosti, takže lidé, kteří rádi pátrají, řeší různé záhady a pracují s informacemi, si opravdu přijdou na své. 3) hraní si - neobvyklé rasy a role vám do sytosti umožňují hrát si a vyžívat se ve své roli.“ (Azrik: Carpe)

„Chceme vytvořit Svět, ve kterém není jen kouzlení, meče a stále stejní Bohové. Chceme připravit LARP, který zabaví akční hráče i ty, kteří rádi intrikují a kují pikle. Chceme vám předložit Svět, kde suroviny typu zlato a stříbro nemají téměř žádnou hodnotu. Chceme prostě udělat něco jiného, akci, která se bude snažit oprostit od (nejen) sci-fi klišé.“ (Roland Mu: Duna)

„Těžiště hry stojí na propracovanosti a interaktivitě herního světa (o kterém navíc hráči obvykle mají povědomí), důraz je kladen i na propracovanost a vzájemnou provázanost herních postav. Hra není pro ty, co si chtějí jen zabojovat, popít či zneužít co nejvíc děr v pravidlech.“(Randir: Arnor)

Reklamy mívají více fází: od krátkého jednoduchého bodu, který má jediný cíl (zaujmout) po komplexní informační kampaň, která ale bez zájmu ze strany publika nemá smysl (a proto musí přijít až v pozdějších fázích). Ovšem zvažte, zdali přílišná agresivita vaší reklamy neobrátí zájemce proti vám. Nesmí se z vás stát vtíraví spammeři, není to profesionální.
Pro webovou stránku platí estetická pravidla (jaký mají celkový vzhled) i funkčnost. Špatné zobrazování nebo zdlouhavé nahrávání reklamě škodí. Neumíte spravovat www stránky? Zadejte svoji reklamu třetí straně; někomu, kdo to už dělal a má zkušenosti.

Na závěr:

Když děláte reklamu, dejte si záležet na tom, aby <strong>vše, co říkáte, byla pravda!</strong> Když vzbudíte o své akci pravdivá očekávání, úspěch je na dosah. Korigujte, rozhodujte, komunikujte. Využívejte zpětnou vazbu od zájemců už před hrou – podle toho zjistíte, jestli jste nic nezanedbali, jestli jste dostatečně srozumitelní a jestli s hráči, kteří se vám hlásí, dokážete dokončit svůj projekt. Dejte prostor ke sdílení zkušeností s vaší akcí či vašim organizátorským týmem.
Předpokládám, že většinu z toho znáte a používáte. Pokud je to tak, mám pro vás jen jednu radu: spojte to vše dohromady.


publikováno 22. 11. 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License