Řád 2007: Pramen lásky
rad.png

Kdy: 27. 6. - 1. 7. 2007
Kde: Martínkovice (Náchod)
Pořádá: Rytíři osudu
Počet hráčů: 50-70
Vlastní stránky: http://rad.larp.cz/
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: darkbaxter(a)klikni.cz


Legenda

Dávno před tím, než se začal odvíjet náš příběh, byl Feldar jiný. Kdysi ho obývaly mýtická stvoření a rasy, které vedly války o své pohnuté životy. Tenkrát jejich světu vládly tři prazvláštní mocnosti, dobro, zlo a osud. A právě tyto tři mocnosti byly znechuceny z počínání svých uctívačů, kteří se jen hašteřili o nicotné živůtky. Nastal trest. Potrestali je nečinností a to v té nejtěžší době, kdy na ně zaútočili barbaři ze severu. Válka, která se posléze rozpoutala, byla nenasytná a ohromě ničivá. Barbaři byli mladý a nezkrotný národ.

Jejich schopnost používání magie a jiných věd byla stejně primitivní jako oni. Jejich houževnatost a krvežíznivost nebrala konců. I když armády Feldaru byly secvičené, perfektně disciplinované a těžce podporované nejlepší magií, prohrávaly. Hordy barbarů slavily jedno vítězství za druhým. Jejich zběsilost a jejich počet, který silně převyšoval obránce, byl rozhodující. Feldar padl. Těžký černý dým vznášející se nad zemí jednoznačně říkal, kdo je tu vítěz. A tak skončil věk starých ras. Většina z nich byla vyhubena nebo zatlačena do hor a bažin. A tam se snažili přežít. Povedlo se to jen nemnohým. Jediní, kdo snad byli ušetřeni, byli rytíři jakého si kultu. Jestli mě má stará paměť neklame, říkali si Rytíři osudu. Spolu s odchodem starých ras odešli i jejich bohové a nastal nový věk.

Barbarské hordy se začaliy usazovat v nově získaném území a hospodařit na nově získané půdě. A věky dále plynuly. Je to již více než tisíc let, co se toto odehrálo. Naše království prakticky vzešlo z těchto barbarů a přesto se jim už v ničem nepodobáme. Máme školy, univerzity a studujeme magii. Vždy nám vládne silný a moudrý král a dle našich zákonů tomu tak vždy bude. Ale nikdy nemůže vládnout déle než 30 let. Staré rasy se občas v nějakém městě objeví, ale myslím, že většina již prakticky vymřela. A naši páni šlechtici, kteří chrání a brání naše hranice, by určitě nedopustili podobný masakr. Ano myslím, že jsme se poučili z chyb našich předků.

Avšak nedávno se stala nečekaná událost. Náš milovaný král zemřel. A nyní se tedy musí zvolit nový král, aby vládnul svému lidu. Tímto tedy nastává doba, kdy se nejmocnější muži naší země střetnou v boji o titul vládce naší země. Jedině čtyři vládnoucí rody mají tu sílu ucházet se o post krále. Myslím, že největší ambice má rod Mendelovců, silný a vážený rod, z kterého mimo jiné zemřelý král pocházel, ale ani další rody jako Snakové, jejichž kníže je chytrý a moudrý, nebo Harvanové, kteří jsou prakticky největším a nejstarším rodem, nebo snad Liskonové, již jsou zcela jistě nejbohatší ze všech ostatních knížecích rodů, nejsou bez šancí. Bohové jistě zvolí toho nejlepšího, jak tomu vždy bylo.


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157629226631526"}}

Plné fotogalerie

Derek: http://picasaweb.google.com/dan.benes/D2007PramenLSkyDerek#
White: http://picasaweb.google.com/dan.benes/D2007PramenLSkyWhite#
Bax: http://picasaweb.google.com/dan.benes/D2007PramenLSkyBax#


Básně a písně

O goblínkovi

O gardě

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License