Řád 2003: Zlatý věk stínu
rad.png

Kdy: 30. 7. - 3. 8. 2003
Kde: Broumov
Pořádá: Rytíři osudu
Počet hráčů: 100
Vlastní stránky: http://rad.larp.cz/
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: darkbaxter(a)klikni.cz


Co se událo

Nový velekněz vzal svou vládu pevně do rukou. Jmenoval mnoho nových kancléřů a úředníků, pokusil se skoncovat s korupcí ve všech státních složkách. Velké změně se nevyhnula ani samotná garda velekněze. Bývalý První rytíř Richard pověsil svou práci na hřebík a odešel do výsluhy - koneckonců ho již přestalo bavit dělat poskoka téměř každý rok jinému vládci. A navíc garda již dávno ztratila svou pověst svatých bojovníků Osudu, stínobijců a skvělých bojovníků, jimiž kdysi bývala.. Nově jmenovaná garda se však jen stěží mohla zamlouvat justiční stráži a tím méně i soudci. Začala totiž nepříjemně "strkat nos" do věcí do kterých jim vůbec nic není. Docházelo k neveřejným a skrytým šarvátkám jež často hraničili s porušováním zákona. O těchto sporech věděl pouze prostý lid, garda, justice a soudce..


Legenda

Hač, přestože je veleknězem Osudu, uznává dobro jako jednu z největších předností, kterou se musí každý nutně řídit. Byly zastaveny veškeré výboje proti okolním národům a zemím a naopak zde byla snaha o mírové řešení veškerých politických i vnitřních sporů. Této "slabosti" a všech nepokojů v zemi, gardě a mezi lidem využili okolní království ke slibované pomstě a navrácení svých území. Začaly divoké nájezdy na Feldar které měly za následek neustálé zmenšování území. Jedna država padala za druhou a šlechta přicházela o území a upínala své prosebné volání ke svému veleknězi, který vždy stál za názorem, že násilí nic neřeší. Mnozí v zoufalství zapochybovali, zda volba pacifistického trolla do čela státu bylo to pravé co Feldar resp. šlechtici potřebovali. Začali se tvořit nové zatím neorganizované frakce odporu, lapkové pozvolna začali obnovovat svou činnost pomoci národu a myšlenka lidové republiky opět nabývala na intenzitě a stávala se aktuální..

Jako by sám osud chtěl napomoci zániku země.. v posledních týdnech se začali za záhadných okolností mizet nejrůznější osoby – jak prostého stavu, tak i z řad měšťanů a šlechticů. Že by náhoda? Říká se, že některé sekty opět obnovily svou činnost. Snad shodou okolností? Některé velké osobnosti zcela změnily své chování názory a postoje. Jsou to jen loutky v něčích rukou nebo kdosi tajemný hraje z celým Feldarem nebezpečnou hru? Ruch a nepokoje stále sílí. Je třeba nastolit pořádek. Dokáže to jeden troll či je třeba najít někoho vhodnějšího? Již nyní mnozí jež slibovali pomstu spřádají své plány jak se zmocnit trůnu. Je možné opět nastolit bývalý Řád a povznést rytíře k bývalé slávě a cti? I jednotlivec může opět zahýbat s miskami vah Osudu.. Ten jednotlivec můžeš být i TY !!!


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157629591298369"}}

Plná fotogalerie:

http://picasaweb.google.com/dan.benes/D2003ZlatVKStNu#


Recenze

Louda: Těžký život Justice

"Vyrůstal jsem v rodině justičního strážce a už od mala jsem také chtěl být justičním strážcem. Dostal jsem se na školu pro justiční strážce a po udělání zkoušek na justičního strážce jsem se stal justičním strážcem. Dodnes jsem justičním strážcem a až budu mít syna…" Pokud to ještě není jasné, nabízíme vám vyprávění z Řádu 2003 očima justičního strážce.

Tardubalův report

Základné informácie:
Řád je LARP, ktorý už štvrtým rokom organizujú Bax, Robin a White. Hra trvá štyri dni, je pre asi 100-120 účastníkov a jednotlivé ročníky na seba nadvezujú. 4 ročník sa odohrával od 29.07.2003 do 03.08.2003 pri Martinkovicích, čo je maličká dedinka blízko poľských hraníc na severe Čiech. Kto sa chce dozvedieť viac tak www.jdi.na/rad (dnes již rad.larp.cz - pozn.)

Karmínoví orli

Tak konečně všemi očekávaný řád. Bohužel nás na řádu moc nebylo. Ale teď k semotnýmu řádu. ještě před řádem sem naší skupinu přihlásil do "sekty d" (pracivní název) jak jsme se hned po příjezdu dozvěděl šlo o sektu vyvolávající démony. sektu ve skutečnosti vedl démon vyhozený z astráních sfér kingem démonů "pánem noci" který se skrze "stíny" snažil dostat na svět. Náš vůdce se tedy jmenoval Kyzra Demoranon (maybe),formálně jsem vedl sektu já aby nepadlo na Kyzru podezření.


Povídky, básně a písně

Legenda z kraje Feldar vyprávěná Drakeanem

O zrození trolů

Těžký život justiční stráže

Óda na Nildona

Trollí otevíraci formule pyramidy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License