Pre-Tichý hvozd
hvozd.png

Kdy: 8. 3. 2008
Kde: Svitavy u rybníku Rosnička
Pořádá: Frakira
Počet hráčů: 20-50
Účast: volná po domluvě
Kontakt: zc.liame|dzovhyhcit#zc.liame|dzovhyhcit


O hře

Příběh minimální… bude se jednat spíše o jednoduchou řezničinu těch, kdo přijedou. Pobijeme se, pokecáme, pobavíme se a pobijeme se…:D V ideálním případě bych prosil zaslat mail o očekávaném příjezdu. Začátek +/- v 10, konec podle toho, v jaké hospodě kdo skončí. K příběhu: Lidé říše byli pobiti v krvavé řeži na úpatí Černých hor. Z bitvy se podařilo uniknout jen hrstce přeživších včetně raněného generála. Prchali zpět k Sinauweru, ale skřetí jízda se stopařem je dohnala a odřízla cestu k městu. Nebylo jiného východiska, a tak lidé vstoupili do hvozdu s nadějí, že tak uniknou zakřiveným šavlím. A však les žil mnohem divočeji od poslední bitvě vně hvozdu, takže přežit nebude lehké. Mimo to, skřeti chtějí hlavu generála za každou cenu a na své straně mají zručného stopaře, jenž je dovedl před generála. V Tichém Hvozdu bude brzy znít křik a půda se napije krví…


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License