Podporujme dobré
jump.png

Článek vyšel na konci loňského roku na jednom americkém fóru. Ač v podstatě říká známé věci, neuškodí si je někdy připomenout. Představujeme volný překlad z tohoto zdroje a přejeme hodně užitku a povzbuzení.


Před nedávnem jsem přes e-mail komunikovala s jedním larperem, který mi napsal (a já s ním hluboce souhlasila): udělali jsme u nás (ve městě, v regionu) v podpoře larpu pokroky, věnuje se tomu mnohem více lidí, ale máme pořád jen slabý hlas. Vytvořili jsme tu skupinku lidí, kteří mají zájem rozšiřovat a sjednocovat larpovou komunitu, ale budeme potřebovat větší vliv a povzbuzení, abychom to mohli plnit.
Má odpověď obsahovala výzvu, ve které jsem vyjádřila pocit, že touha sdílet se i dál než jen za hranice jedné konkrétní larpové skupinky stojí za tu námahu. „A máš pravdu, že jeden hlas se v davu rychle vytrácí, ale sbor hlasů je lépe slyšet. Já si nemyslím, že je to arogantní, snažit se podporovat komunikaci a spolupráci. V takové podpoře vidím také odpovědnost ležící na všech larperech, kteří chtějí svůj koníček vidět růst a rozvíjet. Je to něco, na čem bychom se měli spolupodílet a povzbuzovat se navzájem. Pokud jsi součástí skupiny, která má touhu sdílet svoje zájmy i za hranice vašeho malého společenství, také my bychom vám měli vyjít vstříc a dodat odvahu k vašemu nadšení.“

Příliš často se spíše setkáváme s tím, že dobré věci jsou ignorovány nebo snižovány, protože jsou odlišné. Jednotlivci nebo skupiny nesouhlasí nebo přehlížejí přínosné podněty, protože by znamenalo mnohem větší námahu nápady přijmout a rozvinout (i když se jim, paradoxně, mohou zamlouvat). Mám pocit, že je to hodně o tom, jak jsme se naučili vnímat ostatní společnost a přijímat projekty ostatních: vidíme v tom mnohdy spíše soutěž než příležitost ke sdílení. Také já se přiznávám, že jsem se toho nejednou dopustila.

Nicméně jsem také cítila, že když budeme usilovat o rozvoj spolupráce, budeme rozvíjet i větší cit pro komunitu jako celek a také smysluplnost a kvalitu našeho koníčku. Navíc se můžeme stát prostředníkem těm, kteří se rozhodnou investovat své dobré nápady a energii do rozvoje larpu.

Taková podpora nemusí být vždy o penězích. Nemusí být ani o hromadě času věnovaného na rozvoj larpu, o heroických výkonech na poli reklamy. I obyčejné přátelské setkání s lidmi z komunity, nabídnutá pomocná ruka a pochvalné slovo mohou znamenat víc, než si myslíme. Zejména v larpu, kde je přímá komunikace tak silným motivačním a spojujícím prvkem společenství. Pokud se setkáte s někým, který má dobré nápady a je ochotný je sdílet a rozvíjet s ostatními, podpořte ho. Pokud už nic jiného, ať takový člověk ví, že jeho úsilí vyvolává pozitivní odezvu.
Podobně pokud vidíte někoho, kdo pracuje na projektu tolik podobném tomu vašemu, zvažte, jestli se navzájem nemůžete spíše obohatit, a respektujte se.

Také je třeba poznamenat, že pokud nabízíte pomoc ostatním, přemýšlejte o ní nezištně. Nesnažte se ostatním pomáhat, jen abyste se u akce mohli „podepsat“ a zlepšit si tak osobní profil v komunitě. Nic nemá tak destruktivní účinky jako osoby s postranními úmysly.

Když se podíváte kolem sebe, jaké organizace, skupiny, projekty či lidé by vás mohli nadchnout a inspirovat? Co je to, co vám na takových skupinách nebo lidech přijde podnětné? Jste ochotni sdílet to dobré?

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License