Občanské sdružení Larpy Pardubice, o.s.
logo%20kopie.png

Lidé stojící za projektem Larpy Pardubice se s počátkem roku 2011 rozhodli směřovat svoji činnost do občanského sdružení stejného názvu. Chceme vám zde nastínit naše vize a aktivity, které i nadále budeme podporovat a pro které chceme získávat příznivější podmínky.

Sdílet: Facebook

Webový komunitní portál Larpy Pardubice a lidé s ním spolupracující provozují svoji činnost od roku 2008. Za dobu svého působení tito příznivci pomohli uspořádat řadu událostí a staraií se o tyto stránky, kde je zaznamenáno takřka dvě stě akcí. Původním záměrem bylo zejména shromažďovat data o východočeských larpech, archivovat materiály a sbírat informace o všech aktivitách s tím spojených. Časem přibyly další služby jako poskytování prostoru pro vlastní stránky nebo publikace článků na nejrůznější témata. Zatím se nám daří a to by bez pomoci mnohých z vás nebylo možné. Děkujeme.

V rámci dalšího rozvoje jsme se rozhodli dále aktivně podílet na těchto aktivitách:

Pořádání larpů

Sdružujeme řadu organizátorů, kteří každoročně tvoří hry pro desítky zájemců. I do budoucna v tomto chce pokračovat a podporovat pravidelné larpové události.

Pořádání akčních her a společenských setkání

Máme organizační potenciál a také zkušenosti k pořádání her pro veřejnost, které mají povzbudit mládež k aktivnímu trávení volného času a k setkávání. I z těchto důvodů navazujeme spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími sdruženími.

Podpora organizátorů

Jedná se o těžiště naší činnosti. Klademe si za cíl podporovat tvůrčí mladé lidi a poskytovat jim podmínky, aby tito organizátoři mohli své projekty realizovat. K tomu nabízíme tyto prostředky:
Pomoc při získávání vhodných prostor pro hru, ať se jedná o městskou hru nebo o hru v přírodě. Organizátor nás může oslovit s prosbou o pomoc při hledání lokalit pro jeho hru. Po zadání důležitých parametrů pak LarPard může využít svých kontaktů a k získání vhodného místa dopomoci. S tím souvisí touha do budoucna vytvořit databázi východočeských lokací, kde je možné larpy pořádat.
Právní poradenství . Otázky okolo nájemních smluv, autorských práv nebo například airsoftových zbraní mohou organizátora hodně potrápit. Máme k dispozici právníka, který je ochoten podobné obtíže konzultovat a poradit vhodné řešení. Také vám poradíme, jak vše správně vyjednat s úřady, je-li to potřeba.
Správa internetových stránek. Ne každý organizátor má možnost založit si pro svoji událost webové stránky. Portál Larpy Pardubice funguje na bázi wiki, umožňuje snadnou správu stránek a nabízí prostor zdarma pro sdílení všech potřebných informací. Náš tým je schopen stránky vytvořit a administrovat, zároveň má organizátor události naprostý přístup ke všem materiálům.
Informační služby, reklama, shánění hráčů. Organizátorům poskytujeme servis plošných reklam na události, pokud on sám na to nemá čas, skrze osvědčené informační kanály, aby byl impakt na komunitu maximální. Po dohodě je možné nabídnout i cílenou reklamu a pomoc při komunikaci s jinými spolky, organizátory nebo jednotlivci. Web LarPardu i nadále bude poskytovat co možno nejaktuálnější informace o dění v regionu.
Půjčovna. Díky spolupráci s Asociací Fantasy (ASF) sdílíme webovou půjčovnu vhodného vybavení. Navíc jsme schopni poskytnout celou řadu drobných rekvizit nebo se pokusit získat kontakty na levné výrobce potřebných materiálů. Vše závisí na konkrétních potřebách a domluvě.
Poradenství. Ač se to moc nenosí, náš tým může pomoci i při samotném tvůrčím procesu vývoje hry. Nestanovujeme si žádný preferovaný způsob, jak by se měly hry dělat, chceme v tomto ponechat svobodu tvůrcům. Jde o dohodu o vzájemné spolupráci mezi organizátory, která nabízí způsoby, jak se vyhnout dříve mnohokrát opakovaným chybám, jak nezapomenout na mnoho důležitých drobností, jak opravit texty i po gramatické stránce (pokud je třeba), jak navrhnout alternativní postupy. Konečné slovo má samozřejmě hlavní organizátor akce.

Podpora místních komunit

Chceme rozvíjet spolupráci východočeských organizátorů a nabízet malé hry (např. komorní larpy, šifrovačky, akční hry) v místě, kde by se z lokálních zdrojů taková hra uskutečnit nemohla.

Jaké jsou podmínky spolupráce?

Je jasné, že tento veškerý servis, ač bychom chtěli, nelze provádět zcela nezištně. Chceme ale nastavit takové podmínky, aby byly přístupné všem, kteří chtějí sdružení Larpy Pardubice oslovit.
Východočeský region. Abychom vám mohli poskytnout naše služby v plném rozsahu, musíte svoji hru pořádat v našem regionu. Pokud ji konáte na jiném místě České republiky, pomohou vám nejsnáze Moravian Larp z Brna nebo ASF z Prahy, ale i další podobná sdružení.
Včasná komunikace a serióznost. Naše aktivity jsou závislé na vzájemné důvěře a přátelském přístupu. Ochotně vám pomůžeme nebo poukážeme na naše aktuální možnosti, na oplátku chceme totéž od vás: pokud se na něčem dohodneme, považujeme to za závazné, a i když neuzavřeme právní smlouvu, dodržujeme transparentnost a důvěryhodnost.
Pomoc z vaší strany. Sdružuje řadu aktivních tvůrců her a má rozsáhlé zkušenosti s různými typy situací. Můžeme vám poradit nebo vás upozornit, pokud vaše představy nejsou reálné. Budeme vaše hry podporovat tak, aby byly v daných podmínkách co nejlepší. Určitě ale hru neuděláme za vás. Ve výsledku jde o rozvoj našeho společného koníčku, proto se snažme o co nejlepší výsledný dojem.
• Pomoc z naší strany není podmíněna jakoukoliv platbou. V žádném případě nechceme zatěžovat již tak napjaté rozpočty vašich her. Finanční odměnu budeme požadovat pouze při velkém objemu práce, kterou by musel náš tým zastat.

Na závěr vás chceme povzbudit. Potřebujete-li poradit, potřebujete-li webové stránky nebo reklamu, sháníte-li spoluorganizátory nebo máte jen dobrý nápad a nevíte, jak na to, chceme vám pomoci ho uskutečnit.

Stanovy

Stanovy našeho sdružení můžete shlédnout zde.

Kontakt

Můžete se s námi spojit pomocí e-mailu larpard(a)larpard.cz .

Mgr. Kristýna Obrdlíková, koordinátorka projektu: darien(a)larpard.cz
Bc. Jan Novák, tajemník a učetní, správce webu: newman(a)larpard.cz
Ing. Milan Tomeš, koordinátor pravidelné činnosti: errikson(a)larpard.cz

Adresa
Larpy Pardubice, o.s.
Benešovo nám. 2453
53002 Pardubice

Výroční zprávy

Rok 2011


Publikováno 5. 3. 2011

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License