O Konzervě
konzerva.png

Původně jsme chtěli upozornit a shrnout podzimní městské larpy, které se v regionu chystají, ale většina z nich se přesunula do Konzervy, proto se zmíníme o ní, ale nejen to.
Konzerva slouží larpům, které jsou ve vývoji, nejčastěji v pokročilém stádiu, ale neurčily si datum svého konání, případně svůj předešlý termín stornovaly a odložily. Děje se tak z nejrůznějších příčin: organizátoři přecení své schopnosti, neodhadnou svoje časové možnosti nebo neseženou dostatek hráčů. Důvody mohou být ale i jiné.
Příkladem takových larpů je o-hre nebo Smuteční hostina.
o-hre je městský larp z prostředí virtuální reality odehrávající se v současném paralelním světě ovládaném stroji. V Pardubicích se pohybují hackeři snažící se o osvobození obyčejných lidí, pronásledováni speciálními programy zvanými Agenti. Mezi nimi živoří řada dalších programů, které si uvědomují Matrix jako svým způsobem nepřátelské prostředí.
Smuteční hostina je komorní larp s motivy moderní mystiky odehrávající se v rámci smuteční tryzny za zesnulého šlechtice v prostředí transylvásnké usedlosti. Nemá daleko k hororu či detektivce.
Highlander je jednoodpolední akčně zaměřený městský larp dotýkající se legendárních bojovníků, kteří mohou být zabiti pouze setnutím hlavy.
Dol Blathanna se odehrává ve světě Zaklínače a narozdíl od předešlých událostí je tento larp v přírodě. Je možné, že se konal, ale nepodařilo se nám o něm získat žádné informace. Podobně je na tom i ŘČP larp.
Crisis je komorní larp z blízké budoucnosti, ve kterém vysoce postavení vládci naší planety jednají o její budoucnosti zejména z politického, ekonomického či válečného hlediska.
Duna míří do budoucnosti mnohem dál a inspiruje se Herbertovou sérií stejnojmenných knih. Larp v přírodě se odehrává na planetě Arrakis a hráči se vtelí do příslušníků rodin rozhodujících o osudech toho světa.

Pak je skupina larpů, které se ještě nechtějí vázat přesným termínem, ale chtějí se ohlásit, navnadit hráče nebo se začít pomalu prezentovat předtím, než se rozhodnou k úplnému zveřejnění. Takovým příkladem jsou Sleepwalkers, kteří jsou zatím především konceptem, ale mohou inspirovat.
Pak existuje skupina larpů, které se vyvíjejí v naprosté tichosti a zatím nepřistoupily ani na Konzervu. Většinou jde o městské larpy z řad nezávislých nebo začínajících tvůrců, například Denní hlídka, Sleepwalkers nebo Death Note, na které se, doufejme, můžeme těšid to budoucna.


publikováno 11. 10. 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License