Reportáž z Nekroskopu
necro.png

Na začátku září se v pardubických ulicích uskutečnil odpolední larp, kterému málokdo důvěřoval. Podepsalo se to na nízké účasti hráčů a malé snaze usnadnit organizátorům přípravu larpu například posláním přihlášky. Tvůrci se ale nezalekli a výsledkem byla překvapivě dobrá městská hra. Následující text shrnuje jak pohled hráče, tak komentář organizátora.

Sdílet: Facebook

Zadání

Nekroskop se inspiroval knižní sérií Briana Lumleyho o světě, ve kterém existují parazitické pijavice měnící člověka v takřka nadpřirozeně silnou a odolnou bytost. Ta se pak živí krví a je označována jako Vampýr.
V Pardubicích se měla vyskytovat stará ruská laboratoř, kde probíhal tajný výzkum Vampýrů. Děj startuje ve chvíli, kdy se na toto místo sjíždí jak ruská jednotka snažící se zničit důkazy, tak britští agenti pátrající po těchto materiálech, ale i novináři a záhadologové snažící se ulovit sólokapra.

Cmd. Ross: So the order is to secure any evidence of illegal Russian research and not to harm od even kill anyone. Russian agents included.
Agent Newman: And what about Vampires?
Cmd. Ross: There are any Vampires?

Co se ve hře dělo

Jako britská jednotka jsme měli mít silnou opozici v ruském týmu agentů, kteří podle našich předpokladů budou zřejmě o krok před námi. Jakékoli dlouhodobější utajování naší identity jsme hbitě sabotovali konverzací v angličtině, což se prokázalo jako zábavný prvek nejen v komunikaci s ostatními postavami, ale i mezi sebou navzájem. Na konci hry mluvila anglicky z různých důvodů asi polovina hráčů.
Ruský tým se jako důstojný oponent neprokázal, protože se během hry ztratil z našeho dohledu. Tedy nás nerušil v pátrání po staré ruské základně, kterou jsme po čase opravdu nalezli.

Cmd. Ross: I feel something evil and dangerous downstairs…
Agent Ashley: I will protect you from everything, madam. We`ll see what`s there.

Druhou část hry se zbytek britského týmu snažil chytit svoji velitelku proměněnou ve Vampýra, a velitelka se zase snažila najít cestu ven z konfliktu mezi jejími rozkazy a přesvědčením a mezi touhou vypít krev všem okolo. Velmi kladně hodnotím tu malou psychologickou válku i trochu akce v podobě skákání přes plot, přepadání osamělých chodců a přímého střetu s profesionálními Lovci Vampýrů.

Výsledný dojem

Na larpu je obtížné naplnit herní dobu beze zbytku, aby nevznikaly prostoje. Myslím si, že my jsme na to měli nejen štěstí, ale i herní nastavení to podporovalo. Poměrně komorní obsazení umožnilo vejít do styku s většinou lidí, i když ne pro každého to byl přínos. Příjemně překvapil měnící se obsah lokací a jejich materiální ztvárnění (i když se jednalo o papírové lokace, v jejich blízkosti se nacházela řada herních předmětů od deníkových listů přes injekční stříkačky a prášky po kanystry s benzínem). Komunikace s organizátory i jejich dostupnost během hry byla bezproblémová, stejně tak cílené posouvání děje a distribuce informací. Pokud někde vznikaly problémy, tak pro mě to byla občasná nejistota v použití dovedností (které byly do značné míry tajné) nebo trochu problematické zakončení hry přestřelkou v celkem tmavém parku (ale zakončení to zase bylo dramatické).
Hru za sebe hodnotím velmi pozitivně a i když svým konceptem nikde zásadně nepřekvapila a její průběh byl do značné míry odhadnutelný, udržela si po celou dobu konzistenci a vysoký index zábavnosti.

Agent Newman: She is dead! She has a wooden stick in her heart!
Hunter Alessander: It is not enough. She is a Vampire. We must cut her head off. She will be still ok then.

Hodnocení organizátora

Následující text sepsal hlavní organizátor události Jan „Eridor“ Volný.

Nápad

Proč Nekroskop? Po detektivce Death note se mi někdo zmínil, že by byl rád, kdybychom dali dohromady larp na upírské téma, shodou okolností se mi asi měsíc poté dostala do ruky kniha a nápad byl na světě. Snažil jsem se, aby hra nestála jen na konfliktu s upíry (kterých ve hře bylo několik), a tak bylo hlavní dějovou linií hráčů zjistit, o co vlastně v místních laboratořích šlo a ačkoli to hráči pochopitelně čekali, postavy neměly žádný důkaz o existenci jakéhokoli Vampýra v místě. Fakticky existoval jeden už od začátku (Vampýr, který se původně skrýval, ale rozruch kolem ho vydráždil) a jeden, ve kterého se postupně proměnil náhodný hráč, který odkryl jednu z lokací.

Vybrané mechaniky

Specifickou věcí na hře bylo rozložení dovedností, které probíhalo losem. Toto byl prvek, kterým jsme chtěli dosáhnout větší koncentrace na postavy jako takové, místo rozvíjení postav, které jsou tvořeny především tím, co dokáží. Bohužel tento prvek se neukázal jako úplně vhodný především proto, že málokterý hráč si dal na postavě dostatečně záležet, i když někteří hráči poslali vynikající přihlášky, se kterými se skvěle pracovalo. Zpětně bych považoval za lepší krok vytvářet dějové linie pro postavy s konkrétními dovednostmi, které by pak byly losovány stejným způsobem, jaký na hře fakticky proběhl.
Druhou poměrně specifickou je věcí je naše maximální snaha o reálné zastoupení předmětů ve hře. Předměty byly zpravidla tvořeny průvodkou, která předmět popisovala a věcí, která ho zastupovala – např. malý plastový kanystr s vodou jako kanystr s benzínem, který se tak mohl jednomu z britských agentů poroučet přímo do řeky.
Poslední charakteristický prvek, který tu zmíním, je bezživotový systém. Vampýr a jím nakažení měli odolnost vyšší, běžný hráč ale upadal po zásahu do trupu do agónie, což (dle mého názoru) přispělo ke zvýšení paranoiy hráčů a využívání jako dovednosti lékař, tak herní nemocnice, takže se hráči zpravidla neměli problém na herním území setkat.

Výsledné hodnocení

Samotný závěr byl plánovaný dopředu a měl za cíl svést dohromady všechny „přeživší“ bez ohledu na nepřátelství ke společné obraně v důsledku narůstajícího množství lidí nakažených vampyrismem. Problém nastal ve chvíli, kdy se přes veškerou snahu organizátorů celá ruská pobočka ztratila a v podstatě tím umožnila britské pobočce dokončení své mise.
Celkově vzato se larp vydařil mírně nadprůměrně, pro většinu hráčů hra nestála a tak si lidé z akce odvezli dobrý pocit, když už ne nadšení, což je vzhledem k rozsahu akce přesně to, co bych jako organizátor mohl čekat.

Specimen acquired. Send cleaning team to the spot. Daylight operation recommended. All surviving specimens must be eradicated. Taking off. Over.


Publikováno 10. 2. 2011

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License