Mise 1: Honba za KEV artefaktem

Kdy: 14. - 15. 7. 2008

Legenda

Obyvatelé malého městečka Kanthar zjišťují, že se v okolí něco děje. Asi před 5-ti dny se v jejich městě objevil nový kupec a velmi se zajímal o okolí a různé zajímavosti. Asi dva dny poté si děti hrající poblíž města všimly osob, jak se skrývají za stromy a maskují u nich různé předměty. Jejich zvědavost je přinutila tajemné postavy sledovat, co dělají, a poté když tyto postavy odešly, rozhodly se podivnou věc prozkoumat. Ozval se ohlušující výbuch … Obyvatelé města běželi zjistit co se stalo, ale všude byly pouze krvavé kusy masa… Nebylo možné děti složit dohromady a identifikovat je. Během tohoto dne k večeru dorazili do města další obchodníci. Očividně neměli ze svého shledání velkou radost. Jelikož nechtěli vyprovokovat spor s obyvateli, dohodli se na střídání ve městech s tím, že se spor určitě vyřeší během pár dní. Obyvatelům města není jejich přítomnost nijak příjemná, ale donesli mnoho zásob a ty se teď během období hladu velmi hodí, proto jsou ve městě tolerováni. Ráno hlídka tvrdila, že je večer někdo pozoroval a kontroloval město. Nejsou si úplně jisti co se stalo, neboť se postava výborně skrývala a nikdy se jim nepovedla vystopovat. Jisté jen je, že se Norbet z hlídky už nevrátil.

4657 8.2.

Dnešek potvrdil přítomnost klanu Mad paladins. Sběratelé hub viděli válečníka, jak s hrozivým řevem utíká a … Jeho tělo donesli do vesnice. Chyběly mu obě nohy. Než zemřel, mluvil ze mdlob něco o zničení všech nepřátelských klanů v okolí a silném artefaktu z minulé doby. Bohužel hlubší poznatek v jeho blouznění nikdo nenašel. Jisté ale je, že se poblíž k něčemu schyluje. Město je teď přísně hlídáno a cizinci se pouští dovnitř v přísném omezení. Přednostně jsou pouštěni dovnitř poutníci nesoucí nějaké jídlo.


Honba za K.A.I.S.E.R. artefaktem

Proč?

Jak se ukázalo, klany v Kantaharském lese, kde leží zároveň město Kanthar s velkým potenciálem k verbování bojovníků do svého klanu, svádí bitvu o celé toto strategicky výhodné území. K převaze jim prý má pomoci mocný artefakt, ale bohužel nikdo není schopen přesně určit kde je a co je schopen udělat či jestli netrpí defektem díky rokům, po které leží v zapomnění na tomto ztraceném místě. Jedno je jisté, vedení všech klanů jsou toto ochotni riskovat a raději celé území zničit než ho přenechat jinému klanu. Dohodly se však přesto k závěrečné bitvě, která rozhodne o osudu tohoto místa a je zřejmé, že tato bitva nebude zcela v rámci fair-play.

Jednotky

Každý klan vybral ze svých řad své nejvhodnější nováčky pro tuto akci a okamžitě je poslal do akce. Nejedná se sice o nejlepší bojovníky, protože ti válčí především v bitvě o oblast Gurea, ale stále jsou velmi schopní a nebezpeční pro své nepřátele. Jediné spojení jednotek s klanem bylo přes žoldácké obchodníky pohybující se v této oblasti, kteří mají občasné spojení s vedením, aby mohli upravovat požadavky podle nařízení vedení klanu či případně pomáhat zásobovat své bojovníky.

Mise

Úkol byl v podstatě velmi prostý. Stačilo nalézt artefakt a umístit ho na jedno ze dvou míst s rádiovým signálem kvůli odemknutí časového zámku na artefaktu. Pak počkat na výsledek a s jeho pomocí zničit nepřátele a pokusit se transportovat pryč z oblasti

Skutečnost a intriky

Jak se ukázalo artefakt byl bohužel v zamořené oblasti a jediná možnost jak se k němu dostat znamenala získat plynovou masku. Plynová maska se nacházela ve městě a jediný způsob jak ji získat znamenal postavit se do ringu ve férovém boji a vyhrát nad ostatními klany. To se zdařilo jednotce klanu Iron Fist a okamžitě vyrazila na místo s artefaktem. Mezitím se jednotky klanu New evolution a Venom dohodly ke krátkému příměří, ale věděli, že nikdo nikomu nemůže věřit a že oblast smí získat pouze jedna strana.

Špatná morálka

I když jednotky klanu Venom byli postihnuty dezercí či ztracením členů v hustém lese a zbyla jich pouze hrst a bylo jasné, že se přes den nebudou schopni ubránit, ale přišla noc a ony splynuly s temnotou a díky tomu zůstávaly stále mocnými nepřáteli a spojenci.

Krůček k vítězství

Bojovníci klanu Iron fist zatím získali artefakt, bohužel se ukázalo, že ho nemůžou odnést a museli se spokojit s jedním jeho diskem, neboť ostatní části byly okamžitě uzamčeny bezpečnostním zámkem, který nedovolil vyjmout více jak jednu část. Odebrali se na místo s rádiovým signálem, aby mohli získanou část otevřít. Bohužel se ukázalo, že zvolili špatné místo a po odolání útoku klanů New evolution a Venom se dostali konečně na správný bod určení s rádiovým signálem.

Past

Jednotky znepřátelených klanů je sledovali a rozhodli se jim připravit překvapení k v podobě zaminované oblasti kolem místa s očekávaným tranportem a assassinů číhajících v temnotě na své oběti.

Nezdar

Mezitím se klanu Iron Fist podařilo otevřít disk a zjistil, že sebral zbytečný kus šrotu. Bohužel během odolávání útoku ztratil plynovou masku, což mu znemožnilo se vrátit a navíc nemá klíč, který by mu odblokoval další část zařízení. To mělo za následek jejo hněv a bezhlavý útok na zbylé klany. Strhla se velká noční bitva, která díky nepřehlednosti situace a boji v minovém poli, způsobila strategické stažení všech klanů do bezpečí.

Klan Iron Fist: nyní zabral místo před zamořenou oblastí kolem artefatku a dobře ho střeží. Je nucen vysílat výpravy s cílem objevení plyn. masky a klíče.

Klan Venom: po rozpadu této jednotky zde zůstalo pár bojovníků a jsou roztroušeni po celém lese a hledají spojence k útoku na Mad paladins, kteří blokují cestu k artefaktu. Stále však hledají své ztracené členy.

Klan New evolution: zabral oblast kolem místa s rádiovým signálem(A), kde je těžko přístupný terén, který může dobře zaminovat a tady teď vymýšlí plány jak zvítězit.

Watchful patrol: jejich místo působení je na velké louce na okraji lesa a snaží se o eliminování klanů v Kantaharském lese, ale především klanu Iron Fist.


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628317780157"}}

Plná fotogalerie

http://bojiste.rajce.idnes.cz/BOJISTE-MISE_1/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License