Megalarp VII
mega.png

Kdy: 4. - 6. 6. 2010
Kde: Seč u Chrudimi
Počet hráčů: cca 100
Pořádá: Vraní oko
Vlastní stránky: http://www.megalarp.lakris.cz/
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: zc.manzes|lecnok.rm#zc.manzes|lecnok.rm


Legenda

V poslední době se ale z lesů ozývaly divné zvuky, přicházelo méně pocestných a báby se bojí, že za každým stromem číhá hejkal nebo umrlec. Nejednoho tu prý už i viděli. „Což naplat, v každém pořádném lese straší, chlapy ale majů robotu, takže pošlu psaní k hraběti a všici hybaj do práce!“ pravil rychtář a byl klid. Od hraběte přišel posel, zdržel se pár dnů, prošel si okolí, pobavil se lidmi, a jak se ukázal, zase zmizel. Bába co viděla umrlce zaklepala dřevákama dřív, než se jí stačil na něco zeptat, v okolí bylo včecko při starém a tak se vše vrátilo do starých kolejí.

Když se ztratila Mařenka od Polomů, hledalo ji 10 chlapů. Když se vrátili za dva dny, zjistili, že zmizel i Pavel a Jenda Bezručovi a taky Kovářovic Hanka. V noci lehla popelem stodola a chlapi ne a ne najít stopy. Čtyři z nich se ještě nevrátili. Takhle to zhruba stálo v dopise samotnému králi. Také tam prý bylo, že lidé jsou nedůvěřivý k cizincům a že šíří pomluvy i strach do ostatních vesnic, po známých a příbuzných. A taky že v lese zvěře ubylo a že únor byl bílí ale pole nezesílilo, a že ať raděj pošle taky kněze, že se tu lidi bojí čarodějnice. Kdo ví, co ještě rychtář králi poslal…stejně ho nebude nikdo brát vážně.

Co čert nechtěl, král si dopis přečetl. Dnes je každá ves důležitá, lidí málo, a když se ztrácí děti, z čeho bude Lakris povolávat zítra muže do boje. Jenže vojáků tam moc poslat nemůže. Ne že by neměl, ale mají práci jinde, a hlavně! Podívejte se na mapu, vždyť je to co by kamenem dohodil do Císařství a Temnogorodu. A bitku na hranicích a válku za dveřmi, to je to poslední, co teď potřebujeme. Ale vojáky tam poslat musel, aspoň pár, lidi se uklidní nebo zkrotí, ale hlavně, jestli lapkové v lese uviděj stejnokroje, hnou prdelí dál a bude chvíli klid. A kněze? Ten šel s nima. Však ona Lims Kraghma, matička Smrt, uklidní pozůstalé a osmělí chlapiska i umlčí babské řeči.

Jenže, Vincku, oni se ani ty chlapy, ani ten kněz už nevrátili. Král zakázal posílat tam další muže, nechce nepříjemnosti od sousedů…a teď mi jde o tohle, jestli bys nešel se mnou a neřekl i Borisovi, magič a hraničář v družině by se mi hodili. Mě jde o prachy a myslim, že lapkové by mohli mít nějakej ten lup zašitej, a že rychtář se rád s lidma z okolí odvděčí. Tobě jde vo hovno a vo dobro tech lidí, tak sem si řikal, jestli by ses nechtěl přidat. Pomysli na ta decka v tom hlubokym lese, na matky tech chudáčků a Borisovi vzkaž, že ty čtyři chlapiska se prej taky nevrátili a že jejich ženy musej bejt děsně vosamělí. (pak si zavalitý trpaslík lokl odstátého piva, hlasitě si říhl, otřel si neupravené husté vousy a znovu se zadíval na mladého zamyšleného mnicha)

Tak co říkáš!!??

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License