Megalarp 2004-2007
mega.png

Kdy:
2004: 4. - 6. 6.
2005: 3. - 5. 6.
2006: 2. - 4. 6.
2007 8. - 10. 6.
Kde: Seč
Pořádá: Lakris
Počet hráčů: cca 100
Účast: volná na přihlášku


Legenda 2007

Úvodní příběh
Svět se změnil, cítím to ve vodě, cítím to ve vzduchu, cítím to v krvi.
Mnohé co kdysi bylo je ztraceno, a Ti co přežili zkázu, ve svém zoufalství raději zapomněli.
Vše začalo Pokušitelem, který kradl duše. A ten pozřel několik nevědomých do svého chřtánu. Ti se ve snaze zachránit své životy, zaprodali temnému rituálu a tím, tím vyvolali na svět Temné! Temné, kteří touží po moci…


Dojmologie 2006

Kronika Fiony

Sbohem příteli
Je zvláštní jak se ty večery podobají. I tenkrát bylo nebe plné hvězd, i tenkrát bylo ve městě téměř osudové ticho a i tenkrát jsem se loučila s přítelem. Jste oba úplně jiní a přesto jste si podobní tím, jak jste ovlivnili můj život i způsob mého myšlení. Jen ty situace jsou jako v zrcadle. Tenkrát jsem posílala poslední vzpomínku muži, který byl podle všech pozemských měřítek mrtev a přitom dnes žije a teď se loučím s živým, který bude, alespoň pro mě, již zítra mrtev. Teprve teď si uvědomuji, že i ty jsi vlastně tenkrát jakoby zemřel, ale byl to jen on, na koho jsem ten večer vzpomínala. To jen dokazuje, kdo vyhrál boj o moji duši, který jste spolu, nevědomky, na dálku vedli. Jenže ty mi dnes na rozdíl od Ferriho asi žádného jednorožce nepošleš, vévodo Sigismunde Dijkstro. Ostatně, ty přece na žádné jednorožce nevěříš, že? A to, bude možná ten důvod, proč jsme si každý, nakonec, vybral jinou cestu. Nelituji své volby, lituji té tvé.


Legenda 2005: Meč Lavetalar

Před dávnými časy…
Kořeny tohoto příběhu sahají hluboko do minulosti. Tehdy byla naše Země jedním velkým bojištěm. Z nebes sestupovali bojovníci Dobra. Z nitra Země vylézaly na povrch pekelné stvůry. Na povrchu pak docházelo ke strašlivým bitvám mezi Dobrem a Zlem. Tento boj se táhl po mnohá staletí a stále nebylo vítěze, který by ovládl celou planetu. Nasazení obou stran bylo obrovské, tak obrovské, že nakonec byly schopny uchýliti se k čemukoli, co jim mohlo přinést vítězství. V té době už se pomalu začal smazávat rozdíl mezi Zlem a Dobrem, jelikož i Dobro se nechalo zaslepiti touhou po vítězství.

Dojmologie

Quendi


Legenda 2004: Odkaz dávných věků

Dva roky po konci války. Dva roky od doby, kdy se v zemi započal z popela budovat prosperující stát. Vládne zde křehký mír vykoupený krví lidí, elfů, trpaslíků i barbarů, kteří zde padli za svobodu. O to víc je zbožný lid citlivý na náznaky temnoty….

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License