Malleus Maleficarum
kladivo.png
logo%20kopie.png

Kdy: 27. 3. 2011 od 16:00 a 3. 7. od 11:00
Kde: Pardubice, vinárna Petite France; Festival Fantazie
Pořádá: Eridor
Počet hráčů: 9
Účast: Na přihlášku
Kontakt: moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj
Prostor pro diskuzi zde na Larpardu: zde


Hra proběhne v cyklu komorních večerů podporovaných LarPardem.
Pokud o hru máte zájem, pošlete organizátorovi e-mail se svým jménem, telefonním a e-mailovým kontaktem, věkem a zvolenou postavou.


Intro:

Píše se rok 1463. Českým zemím vládne Jiří z Poděbrad a z Kunštátu, král dvojího lidu. Trůn pod ním se ale nejistě chvěje, z jedné strany kvůli tlaku Říma, ze strany druhé kvůli tlaku krále uherského, Matyáše Korvína. V tuto chvíli se ale celá moc českého krále doslova otřásá v základech. Jeho manželka, Johana z Rožmitálu, byla obviněna z čarodějnictví. Už to samo o sobě stačilo pro vyvolání rozruchu po celé zemi, mnozí katolíci volají po změně panovníka a kališníci zahanbeně mlčí. Vzhledem k mimořádnosti situace byla ustavena zvláštní inkviziční rada, která měla za úkol situaci posoudit, na základě výpovědi obžalované, která byla v tajnosti vyslýchána několika vybranými jedinci. Král ví, že pokud bude jeho manželka odsouzena, bude to znamenat jeho pád, a tak prosadil přítomnost svého zástupce na celém procesu a co víc, i jeho hlas při hlasování o konečném verdiktu. To ale rozhořčilo další evropské autority, které v odpověď vyslaly k procesu své zástupce a ani jim nebylo možné v dané situaci hlasovací právo upřít. Jako nestranná osoba mezi vyslanci byl pak určen zástupce jezuitského řádu českého původu. Osud Českých zemí je teď neodvratně spojen s osudem jediné ženy, ženy, která by podle mnohých měla zemřít na hranici.

Pro Festival Fantazie:

Kostýmová povinnost je volitelná.
Postavy budou rozřazeny na místě, jména postav taktéž.

Historické pozadí larpu zde

Info:

Jedná se o komorní larp, jehož těžiště spočívá v odehrání soudního jednání, morálních konfliktech a uvědomění si, jaké bylo myšlení lidí v tehdejší době (a rovnoprávnost či nevina znamenaly něco docela jiného).
Kostýmová povinnost není striktně vyžadována, ale bylo by dobré mít na sobě alespoň něco, co bude nastiňovat, jakou postavu hrajete (inkvizitoři kutnu nebo róbu, civilní osoby např. varkoč). Pokud nevlastníte nic vhodného, bude možost si na místě kostým půjčit.

Charakter postav není statický, může se ve hře vyvíjet.
Jména postav si určují hráči sami, měli by je ale oznámit organizátorovi zavčas.
Charaktery jsou primárně mužské, ale není problém přetvořit je na ženskou roli, vše je o domluvě.


Postavy

Po přihlášení dostanete dokument s popisem postavy. V dokumentu je nástin klíčových bodů, některá postava jich má více, některá méně, ale celkově se jedná o mou představu o tom, jak by postava měla přibližně vypadat. Na základě domluvy je možné postavu upravit. O postavy si pište na moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj

Hlavní inkvizitor – velice zásadový člověk, železná ruka církve a nekompromisní soudce
Přísedící inkvizitor první – proslýchá se o něm, že je kluzký jako had, což ale zatím nikdy nebylo s určitostí potvrzeno. Na svém kontě už má slušnou řádku odsouzených, některé i na vyšších místech a to i inkvizičních
Přísedící inkvizitor druhý – pravověrný křesťan, který věří ve spravedlnost, věrný nástroj církve, za svou nejvyšší autoritu pokládá(kromě Boha) papeže.
Přísedící inkvizitor třetí – má ve správě oblast kolem Plzně, nicméně některým se jeho politická angažovanost zdá přílišná a značně nevhodná
Přísedící inkvizitor čtvrtý – poměrně mladý člověk, který byl do tribunálu dosazen na poslední chvíli kvůli smrti původně jmenovaného inkvizitora. Toto je jeho první proces, poměrně emotivní postava.
Zástupce krále – nikdy to nebylo oficiálně vysloveno, ale očividně má za úkol zvrátit situaci ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Vhodné pro výmluvného člověka.
Zástupce papeže – člověk vyslaný přímo z Říma se specifickými rozkazy od papeže.
Zástupce Svaté Říše Římské – z větší části světská osoba, která má na jisté věci svůj názor.
Zástupce jezuitského řádu jakožto nezávislá osoba – člověk narozený v Českých zemích, jinak ale silně věřící katolík.


Dojmologie

Organizátor Eridor

Poučen zkušenostmi z předchozího běhu jsem celý larp zahajoval krátkým briefingem, který měl za úkol hráče vpravit do atmosféry hry a chápání postav jako takových. Velice se mi to osvědčilo, oproti běhu, který proběhl na PotkanConu (a kde snad všichni hráči hledali typickou spravedlnost 21. století), se hráči mnohem více rozčlenili do frakcí, které nahlížely na situaci z různých úhlů pohledu a posuzovaly ji podle příslušných druhů spravedlnosti (církevní, světská, racionální), což byl přesně efekt, kterého jsem chtěl docílit. Zvláštní dík patří Damianovi, který se výborně zhostil role žalobce a dokázal správně odhadnout, kudy se hra ubírá. Právě postava žalobce byla jednou z věcí, která ve hře vytvářela zajímavé zvraty. Hráči se povětšinou zhostili svých rolí dobře a pokud jsem si vědom, odnášeli si ze hry dobrý pocit. Oproti předchozímu běhu byli také výrazně aktivnější, což bylo možná způsobeno lepší atmosférou. Jako organizátor jsem si ze hry odnesl několik přínosných poznatků, z nichž některé začlením i do dalšího běhu akce, zejména bych rád zamezil delším prostojům ve hře, kdy se hráči zamotávali do neplodné diskuse. Základní myšlenka larpu, konfrontace různých druhů spravedlnosti, byla ale naplněna a larp tedy hodnotím jako úspěšný.


Galerie

Běh 27. 3. 2011. Autor: Jan Novák

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628102623780"}}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License