Křest ohněm 2008
krest.png

Kdy: 2. - 6. 7. 2008
Kde: Hrádek u Ústí nad Orlicí
Pořádá: Drirr
Počet hráčů: 30-40
Vlastní stránky: http://krestohnem.ic.cz
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: zc.manzes|flppa#zc.manzes|flppa


Legenda

Je tomu téměř rok. Téměř rok od procitnutí v tomto světě. Vzpomínky na život předtím jsou jen mlhavé. Černé slunce, lodě, skála, krev nevinných dětí, kruh ve skále a vysocí elfové. Jako by vše bylo zastřeno mlhou. Kruh svítil dostatečně dlouho. Mnoho lidí prošlo. A byla tma a byla bolest. A bylo také probuzení k životu. Čekali jsme spásu, nalezli utrpení a smrt.

Následující zápisky jsou výtahem z mých občasných deníkových záznamů. V souvislosti s mým jmenováním na pozici radního jsem se rozhodl tyto zápisky zveřejnit, abychom si připomněli uplynulý (téměř) rok. Také tam najdete vytyčení základních cílů, které bychom si jako ti, kteří přežili, měli dát."


O hře

Co s sebou

- jeden výtisk dovednostních pravidel, jeden výtisk obecných pravidel (není nezbytné), něco na psaní (brk/uhel, i tužku tolerujeme, papír), nádobu na pití, dřevěnné nádobí (není nezbytné), nějaké světlo (lucernu, lampu, pochodeň či aspoň svíčky),

- některé postavy by si měli vzít nějaký přístřešek (celtu či plachtu) v případě že by byly vykázány z osady. něco mohou zapůjčit organizátoři.

- peníze na registrační poplatek (150 korun, je možné že to bude o něco míň),

- věci potřebné k vykonávání schopností : důležité jsou například flakonky u alchymistů, paklíče a různé nářadí na otvírání zámků a kladení pastí u zlodějů, nářadí a materiál na výrobu simulace předmětů (něco bude k zapůjčení u orgů, prosím dbejte na to že glejtový systém chceme využívat minimálně), magické knihy u kouzelníků, obvazy, tinktury a pod. u mediků, věštecké propriety u věštců atd. atd.

- mladší osmnácti let musí mít potvrzení od rodičů jinak nebudou hrát (ke stažení na stránkách)

Osada

- osada má asi 200 obyvatel. Vy (hráči) jste ta aktivní část z nich. Neaktivní populace se může nějakým způsobem projevit ve hře (například při získávání jídla, bojích o moc apod.) nikdy to ale nebude podstatným nebo dějotvorným způsobem

- osada jeví prvky demokracie - v čele stojí rada, která má pět (v případě mála hráčů 3) členů. Tito rozhodují o společných záležitostech a rozdělují jídlo a vodu - to vydává vždy třikrát denně společná kuchyně o kterou se stará několik občanů (tedy pokud jsi člen, máš jakousi jistotu že třikrát denně budeš alespoň trochu jíst). Rada je zároveň soudcem, ale může být vyměněna shodou patnácti občanů. Zákony osady budou vyvěšeny v osadě.

- v osadě žijí také někteří ztracení. Tedy lidé, kteří se kvůli průchodu branou nějakým způsobem pomátli. Občané mají povinnost jim pomáhat pokud je to možné.

- za ten rok už jste nalezli (včelí úly, naleziště plodů) či vyrobili (pole, či pěstování zeleniny) nějaké zdroje jídla aby osada přece jenom úplně neumřela hlady. Tyto zdroje jsou hlavní zásobou jídla osady (budou upřesněny před hrou)

- před několika měsící se ztratil vědec Artur Linvartt. Údajně pátral po příčině otho proč nefunguje magie a narazil přitom na něco důležitého. kde je ale nyní se ovšem neví. Jeden z radních byl jeho dobrý přítel.

Svět

- Osada leží kousek od veliké vody (zřejmě moře). To se táhne po celé jižní hranici kraje kam až zatím kdo došel a vrátil se. Na všechny ostatní strany se rozrůstá divočina. Louky na kterých byla osada založena jsou tedy uprostřed divočiny, veškeré neherní reálie budou herně ignorovány

- všude kolem luk kde je osady jste nalezli různé zbytky staveb a občas se objeví i nějaké relikvie - předměty, zřejmě pozůstalosti - odkazy na původní obyvatele. Souhrnně se jim říká Památky. pro někoho mou mít velkou cenu. Mnoho míst samozřejmě ještě nebylo objeveno.

- ví se, že někde v okolí se potulují elfové, kteří prošli branou před lidmi. jaké jsou jejich cíle či kde sídlí se neví. Pár jich prý ale už bylo spatřeno. Čas od času se také něco ztratí, občané to přičítají jim. Navíc se také neví kam odešli ti jenž byli vykázáni z osady. Jen málokdo z nich se totiž vrátil zpět. Dá se očekávat, že pokud přežili zimu, nebudou mít osadu v lásce.

- Krátce po příchodu ti z vás, jenž jsou magicky nadaní zjistili, že nedokážou čerpat energii (manu) potřebnou ke kouzlení a k rituálům. Znamená to tedy, že všichni mágové mají své schopnosti, ale veškeré pokusy pro získání magenergie z živlů tak jak je to obvyklé (meditace) nefungují. Proto platí : dokud se problém nevyřeší, všichni kouzlící nezískávají meditací žádnou manu! Do začátku má každý nula bodů many!


Pravidla

Obecná pravidla
Dovednosti


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628695787857"}}

Plné fotogalerie

Ajla: http://ajla.rajce.idnes.cz/3._-_6.7.2008_-_Krest_ohnem_-_LARP/


Recenze

Ciri

V průběhu roku bylo třeba rozhodovat o mnoha záležitostech osady, proto vznikla rada. My kteří jsme se nejvíce zasadili o vznik a fungování společenství, jsem se ujali zodpovědnosti nad zajišťováním obrany a rozdělování skromných zásob jídla. Od začátku nás bylo pět radních: léčitelka Lilien, jejímž úkolem a přáním bylo zřízení společné nemocnice, šermíř Damien Grass, který se mimo jiné zabýval obranou vesnice, radní Redman, jemuž byla věrná tolik potřebná stráž, Vítek, který sílu své osobnosti dokázal použít, kde bylo třeba, aby donutil líné obyvatele přiložit ruku k dílu a já, alchymistka Trin. Nenechte se zmást, slovo alchymistka se stalo jen formálním titulem, neboť má práce, tedy rozdělování jídla a pomoc s vařením, mě zaměstnávala natolik, že mé původní povolání bylo téměř zapomenuto. Nebyla to jen rada, kdo zajišťoval chod osady. Bez vesničanek, které připravovaly společné jídlo, bychom dlouho nepřežili.

Errikson

Letošní ročník navazoval na ten předchozí v tom místě, že jsme sledovali osudy lidí, kteří prošli portálem, otevřeným elfy, kvůli hrozícímu konci světa v zaklínačově světě. Pokud chcete vědět podrobnosti, naštivte Drirrovy stránky zde. Oproti předchozím rokům Drirr s náročností akce dost přitvrdil, hra byla také trochu o přežití. Nikdo nesměl používat vlastní jídlo, jen to, co si dokázal herně opatřit, takže člověk mohl (a někteří tak také, spíše nedobrovolně, činili) zcela reálně hladovět a hrálo se 24 hodin denně, 3 dny, což defakto znamenalo, že Vás mohl kdokoliv ve stanu napadnout, zabít nebo okrást (což se však naštěstí převážně nestávalo). Dále se pokusil co nejvíce přiblížit k Living fantasy, takže co nejvíce prvků muselo být reálných (neexistovaly např. klasické stany IGLŮ, nebo hliníkové ešusy).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License