Komunita
komunita.png

Kdy: 3.-6. 7. 2014
Kde: Letohrad
Pořádá: Michal "Manik" Havelka, Eliška Sobotová, Filip "Drirr" Appl, Tomáš !Flankers" Felcman, Petr "Bejby" Kadlec
Počet účastníků: 6 (4 muži a 2 ženy)
Účast: V rámci festivalu HZNM-con
Odkaz: http://hznmcon.tntsystems.cz/komunita
Sdílet: Facebook


O hře

Peter je údržbář, který přišel o všechno – ženu, dítě i veškeré peníze. Sophie je zaopatřená žena s oddaným manželem a překrásnou dcerou. Eli je vysokoškolský učitel plánující svatbu se svou přítelkyní. Na první pohled tři rozdílní lidé s obyčejnými životy. Lidé, kteří se ale díky svým novým přátelům dostanou do nebezpečné spirály zla, ze které není úniku.

Komunita je scénovaný larp, jehož příběh se v čase pohybuje tam a zpět. Hra, jejímž hlavním tématem je manipulace, vypráví osudy lidí, kteří vždy věřili, že by se jim „nic takového přece nemohlo stát“.

Zmýlili se.

Jaká cesta je vedla k nevyhnutelnému cíli? Jaká cesta k tomu vede nás všechny? Co způsobuje, že se necháme tak snadno ovlivnit nebo dokonce, že sami ovlivňujeme druhé? Jak se bránit zkušenému manipulátorovi? Nebo také věříte, že se vám to „nikdy nemůže stát?“ …

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License