Malleus Maleficarum
sprenger.jpg

Kdy: červenec 2010
Kde: Potštejn
Pořádá: Eridor
Počet hráčů: 9
Odkaz:
Účast: Na přihlášku v rámci PotkanConu
Kontakt: moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj


Intro:

Píše se rok 1463. Českým zemím vládne Jiří z Poděbrad a z Kunštátu, král dvojího lidu. Trůn pod ním se ale nejistě chvěje, z jedné strany kvůli tlaku Říma, ze strany druhé kvůli tlaku krále uherského, Matyáše Korvína. V tuto chvíli se ale celá moc českého krále doslova otřásá v základech. Jeho manželka, Johana z Rožmitálu, byla obviněna z čarodějnictví. Už to samo o sobě stačilo pro vyvolání rozruchu po celé zemi, mnozí katolíci volají po změně panovníka a kališníci zahanbeně mlčí. Vzhledem k mimořádnosti situace byla ustavena zvláštní inkviziční rada, která měla za úkol situaci posoudit, na základě výpovědi obžalované, která byla v tajnosti vyslýchána několika vybranými jedinci. Král ví, že pokud bude jeho manželka odsouzena, bude to znamenat jeho pád, a tak prosadil přítomnost svého zástupce na celém procesu a co víc, i jeho hlas při hlasování o konečném verdiktu. To ale rozhořčilo další evropské autority, které v odpověď vyslaly k procesu své zástupce a ani jim nebylo možné v dané situaci hlasovací právo upřít. Jako nestranná osoba mezi vyslanci byl pak určen zástupce jezuitského řádu českého původu. Osud Českých zemí je teď neodvratně spojen s osudem jediné ženy, ženy, která by podle mnohých měla zemřít na hranici.

Info:

Kostýmová povinnost není striktně vyžadována, ale bylo by dobré mít na
sobě alespoň něco, co bude nastiňovat, jakou postavu hrajete(inkvizitoři
kutnu nebo róbu, civilní osoby např. varkoč).

Postavy jsou částečně předdefinované, každá postava má vždy pevně daných
několik klíčových bodů, ostatní je na základě domluvy hráče s
organizátorem.

Charakter postav není statický, může se ve hře vyvíjet.

Jména postav si určují hráči sami, měli by je ale oznámit organizátorovi
minmálně dva dny před začátkem PotkanConu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License