Kladivo na čarodějnice
kladivo.png
logo%20kopie.png

Kdy: 15. 2. 2013 od 15:00 do 19:00
Kde: Pardubice, krajská knihovna, sraz ve vestibulu
Pořádá: Eridor, Larpard
Počet hráčů: 9
Účast: Na přihlášku. Napište na níže uvedený e-mail své jméno, příjmení a telefonní kontakt. Do předmětu napište Kladivo na čarodejnice.
Kontakt: zc.drapral|rodire#zc.drapral|rodire


Legenda

Píše se rok 1463. Českým zemím vládne Jiří z Poděbrad a z Kunštátu, král dvojího lidu. Trůn pod ním se ale nejistě chvěje, z jedné strany kvůli tlaku Říma, ze strany druhé kvůli tlaku krále uherského, Matyáše Korvína. V tuto chvíli se ale celá moc českého krále doslova otřásá v základech. Jeho manželka, Johana z Rožmitálu, byla obviněna z čarodějnictví. Už to samo o sobě stačilo pro vyvolání rozruchu po celé zemi, mnozí katolíci volají po změně panovníka a kališníci zahanbeně mlčí. Vzhledem k mimořádnosti situace byla ustavena zvláštní inkviziční rada, která měla za úkol situaci posoudit, na základě výpovědi obžalované, která byla v tajnosti vyslýchána několika vybranými jedinci. Král ví, že pokud bude jeho manželka odsouzena, bude to znamenat jeho pád, a tak prosadil přítomnost svého zástupce na celém procesu a co víc, i jeho hlas při hlasování o konečném verdiktu. To ale rozhořčilo další evropské autority, které v odpověď vyslaly k procesu své zástupce a ani jim nebylo možné v dané situaci hlasovací právo upřít. Jako nestranná osoba mezi vyslanci byl pak určen zástupce jezuitského řádu českého původu. Osud Českých zemí je teď neodvratně spojen s osudem jediné ženy - ženy, která by podle mnohých měla zemřít na hranici.

Historické pozadí larpu zde

O hře

Jedná se o komorní larp, jehož těžiště spočívá v odehrání soudního jednání, morálních konfliktech a uvědomění si, jaké bylo myšlení lidí v tehdejší době (a rovnoprávnost či nevina znamenaly něco docela jiného).
Kostýmy pro dokreslení atmosféry budou na místě k zapůjčení.

Charakter postav není statický; záleží na hráčích, jak se bude ve hře vyvíjet.
Postavy jsou primárně mužské, ale není problém přetvořit je na ženskou roli, vše je o domluvě.


Postavy

Po přihlášení dostanete dokument s popisem postavy. V dokumentu je nástin klíčových bodů, některá postava jich má více, některá méně, ale celkově se jedná o mou představu o tom, jak by postava měla přibližně vypadat. Na základě domluvy je možné postavu upravit. O postavy si pište v rámci přihlašování na mail zc.drapral|rodire#zc.drapral|rodire.

Hlavní inkvizitor – velice zásadový člověk, železná ruka církve a nekompromisní soudce
Přísedící inkvizitor první – proslýchá se o něm, že je kluzký jako had, což ale zatím nikdy nebylo s určitostí potvrzeno. Na svém kontě už má slušnou řádku odsouzených, některé i na vyšších místech a to i inkvizičních
Přísedící inkvizitor druhý – pravověrný křesťan, který věří ve spravedlnost, věrný nástroj církve, za svou nejvyšší autoritu pokládá(kromě Boha) papeže.
Přísedící inkvizitor třetí – má ve správě oblast kolem Plzně, nicméně některým se jeho politická angažovanost zdá přílišná a značně nevhodná
Přísedící inkvizitor čtvrtý – poměrně mladý člověk, který byl do tribunálu dosazen na poslední chvíli kvůli smrti původně jmenovaného inkvizitora. Toto je jeho první proces, poměrně emotivní postava.
Zástupce krále – nikdy to nebylo oficiálně vysloveno, ale očividně má za úkol zvrátit situaci ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Vhodné pro výmluvného člověka.
Zástupce papeže – člověk vyslaný přímo z Říma se specifickými rozkazy od papeže.
Zástupce Svaté Říše Římské – z větší části světská osoba, která má na jisté věci svůj názor.
Zástupce jezuitského řádu jakožto nezávislá osoba – člověk narozený v Českých zemích, jinak ale silně věřící katolík.


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157632032519596"}}

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License