Jak editovat

Pokud je vám umožněno editovat stránky, jednoduše klikněte na tlačítko edit na konci stránky. To otevře editor.

Link na novou či existující stránku v rámci LarPardu vytvoříte použitím: [[[název nové stránky]]] or [[[název nové stránky | text k zobrazení]]]. Kliknutím na vytvořený link přejděte na danou stránku a můžete ji ihned editovat!

Vytváření a upravování stránek je jednoduché a má spoustu možností.

Navštivte http://www.wikidot.com/doc (anglicky) pro více informací.

Původní anglický text:
If you are allowed to edit pages in this Site, simply click on edit button at the bottom of the page. This will open an editor.

To create a link to a new page, use syntax: [[[new page name]]] or [[[new page name | text to display]]]. Follow the link to create a new page and instantly edit it!

Creating and editing pages is easy and there are many options that let you to create powerful sites!

Please visit Documentation pages to learn more.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License