Haegemonia 2011
haeg.png

Kdy: 4. - 7. 8. 2011
Kde: Martínkovice u Náchoda na chatě pod Korunou
Počet hráčů: 25
Pořádá: SFK Opat
Vlastní stránky: http://www.sfk-opat.cz/haegemonia
Účast: po domluvě s organizátory
Kontakt:


O hře

LARP, který pořádá naše SFK.Tento LARP, plně v režii našeho SFK, začal psát svoji historii v září roku 2007, kdy jsme uspořádali nultý ročník této hry. Tehdy byla pouze dvoudenní. Hra se však neočekávaně dobře rozběhla a tak jsme uspořádali ročník, první a druhý … a doufáme, že letos bude už ročník dle našeho počítání čtvrtý i když by měl být vlastně pátým. Hegemonie se koná většinou začátkem srpna na chatě ,,Pod Korunou“ v Martínkovicích. Zúčastnit se mohou hráči kterým už bylo 16 let, ovšem lze udělat i výjimku pro mladší, pokud jsou přítomni rodiče. A čím je naše hra jedinečná? Příběh Hegemonie se odehrává ve světě Vorgan, kde žijí lidé, elfové, trpaslíci a jiné více či méně pohádkové a fantazy bytosti. Na příběhy tohoto světa však už dávno ztratili jeho tvůrci vliv. Příběh se zde odvíjí pouze od toho, jak a co se při hře stane. Vlastní hru tvoří hráči sami, bez jakýchkoli ,, nadpřirozených“ zásahů zvenčí. A každý hráč má šanci stát se během jednoho ročníku tím, který velkou měrou zasáhne do podstaty příběhu. Díky tomu, že jednotlivé ročníky na sebe bezprostředně navazují, žije Vorgan svým životem, i když vlastně neprobíhá hra. Každý ze stovky hráčů, kteří již hrou prošli, v ní zanechal svou stopu a troufám si tvrdit, že v každém z těchto hráčů zanechal svou stopu i svět Vorgan.

Ve dnech 4. 7. srpna jsme pořádali už počtvrté LARPu Haegemonia. Sešlo se nám úhrnem 21 účastníků, kteří lesům kolem martínkovické Chaty pod Korunou vdechli zcela nový život: opět se čile podnikalo, pletichařilo, soudilo a pobíjelo bez rozdílu rasy, vyznání a pohlaví.


Pravidla

Ke stažení zde.


Sága 2011

A bylo zle v krajích vorganských. Kraull táhl se svým přízračným vojskem severními kraji, pustošil je, a živé tvory proměňoval v bezduché stvůry. Zoufale hledal své ,,věřící“. Jenže zaséval hrůzu, a tak sklízel pouze strach…. mnoho hrdinných bojovníků se pokusilo Kraullovi postavit, ale většinou skončili jako hrůzostrašné bezduché stvůry, přiřazené ke Kraullovu vojsku.

Rozhodl se tedy i Fext Veliký, těsně po narození své dcery, že se sám postaví Kraullovi tváří v tvář. Ke střetu došlo pod Draconií na Gursyghalské straně. Fext byl Kraullovi vyrovnaným a zdatným protivníkem. Navíc měl Fext nefritovou ochranu. Jenže Kraull využil magického přetlaku, který již dlouho sílil, způsoben uzavřením portálu v Gursyghalu, a přímo pod Fextovýma nohama otevřel bránu do podsvětí… O dalších Fextových osudech vyprávějí legendy ,,Fextův pád“ a ,,Boj o pekelné panství“.

Lady Šírin se však zprávy o Fextově pádu nedočkala. Stižena po porodním šílenstvím, svěřila sebe i svoji dceru do opatrování Zirfě a odjela s ní neznámo kam.

A pak přišel ,,Den“ - roční výročí souboje Rébuse a Kraulla pod Invirou, kde Rébus poznamenal Kraulla svoji zbraní. V ten Den se démon Kraull rozplynul do Nicoty a s ním i celá jeho přízračná armáda. Celý Vorgan slavil a těšil se na dny míru, dostatku a hojnosti … Jak pošetilé …

Za Lady Šírin v těchto dnech spravoval celou zemi trpaslík a známý alchymista Durgo. Výborného pomocníka v tomto nelehkém úkolu našel v mladém schopném a ctižádostivém šlechtici Fabiu Van Garretovi. Jejich vláda nastartovala ekonomický rozvoj a čilý obchodní ruch. Co se jim však nedařilo, bylo potírání zlodějů. Na Vorganu se začalo krást ve velkém. Některá města byla rozkradena tak, že se změnila v ruiny.

Zirfa , která už měla plné zuby toho, kterak obyvatelé vorganští neustále brousí kolem jejího ostrova, obsadila tento ostrov mravenci magrátožravými, kteří by sežrali každého opovážlivce, jež by se na ostrově vylodil. Jedině majitelka kosmetického salonu a také zlodějka Magráta dokázala mravence ovládat …

Jenže kam na koumáka Durga s mravenci … Ve své alchymistické kuchyni připravil repelent a poté, doprovázen mladým princem Rushem z Emescamu, nasedl do své ponorky a hurá na ostrov. Repelent oba průzkumníky spolehlivě ochránil před mravenci, a to, co na ostrově našli, zůstalo zahaleno rouškou tajemství.

V magických kruzích Vorganu se objevila nová sekta, která věřila, že všichni bojovníci, kteří budou svrženi do portálu pod Ďáblovou Stěnou se v podsvětí připojí k Fextovi a budou mu nápomocni v boji o trůN vládce podsvětí. V této činnosti vynikal zvláště Temný Bezejmenný Mág. Zosnoval mnoho úskoků a mnoho bojovníků seslal za Fextem. Dokonce připravil velký magický rituál, ke kterému sezval nejskvělejší bojovníky Vorganu. Rituál sice z počátku neprobíhal hladce, neboť někteří Bezejmennému přeci jen nedůvěřovali, ovšem pak došlo ke shodě a velké magické evokaci. Kdo ví, jak by celý podnik dopadl, kdyby nebyl náhle narušen vpádem splašeného a dezorientovaného trolla. Všeobecný nastalý zmatek dovršili pak Fabio se Zlobrem, kteří jen tak náhodou onoho trolla pronásledovali. A nebo tam nebyli jen tak náhodou??? To už se dnes nikdo nedozví … Avšak někdo o kom ostatní nevěděli, to celé sledoval a pilně podával zprávy. Komu???

Bezejmenný Mág chystal další rituál, ale proslýchá se, že se při tom nakazil nějakou velmi hloupou a nízkou chorobou a zmizel z povrchu Vorganu.

DurgůV hon na zloděje konečně slavil úspěch. Jeho najatý vrah zabil majitelku kosmetického salonu a patrně největší zlodějku Magrátu. Jenže Magrátiny mravenečkové svou velitelku znovu oživili. Ovšem pro jistotu si začala říkat Sanja.

Magrátiny mravenečci nerozčilovali pouze Durga, ale i Fabia. A tak se oba rozhodli pořídit mravenečníky, kteří by mravence zlikvidovali. Jenže naletěli mazané Magrátě-Sanje a jejich velmi drahý pokus skončil fiaskem.

Ani víla Pixí nezahálela a v Rytířském lese založila několik vílích zahrádek, kolem kterých začala vznikat města. Dokonce zde založila i bahenní lázně.

V té době, i přes snahu kapitána justiční stráže Nestriho, vesele bujela zločinnost. Zloději s velkou chutí vykrádali hlavně věž justiční stráže. Došlo také k soudnímu procesu s jistým trollem, který ovšem skončil jako vždy fiaskem. A tak na podporu autority justiční stráže, vydal Fabio ,,Zákon o justiční stráži“. Zákon sice stráži na vážnosti nepřidal, ale alespoň díky tučným pokutám plnil státní kasu.

Konečně se na vorgan vrátila Lady Šírin a převzala správu království. Durgo si evidentně oddechl, že mu ubylo starostí, a mohl se plně věnovat plánům na likvidaci zlodějky Magráty-Sanji.

První a nejdůležitější věc, kterou Lady Šírin udělala, bylo zverbování vojska, se kterým vyrazila ke Gursyghalu. Po krátké a jednoznačné bitvě byl Gursyghal dobyt a po mnoha letech osvobozen od zdivočelých nemrtvých stvůr.

Soukromá válka mezi trpaslíkem Durgem a zlodějkou Magrátou nabyla na intenzitě. Durgo se pevně rozhodl, že rázně zastaví řádění zlodějky Magráty a jednou pro vždy zlikviduje její mravence. Vydal se s notnou zásobou repelentu a výbušnin k Amokiu – Magrátině mravenčí farmě. Domníval se totiž mylně, že Magráta je vlastníkem nefritového přívěšku a tudíž notně předimenzoval nastraženou nálož ( což byla veliká chyba). Po té, ho přemohla jeho badatelská touha a vydal se, použiv repelentu, do centra mravenčí farmy. Avšak zdejší mravenci již byli proti repelentu odolní a v několika okamžicích Durga sežrali.

Následný výbuch sice na kousíčky rozmetal jak Magrátu a její mravence, tak vílu Pixí a jejich neznámého průvodce, ale také zničil a zavalil trpasličí město Sakraužjsmevjádře a v rozvaliny proměnil i město Mezonii a v nedalekých horách způsobil významné sesuvy půdy.

A co horšího, smrt Magráty a jejích mravenců způsobil migraci mravenců z ostrova. Voje mravenčích vojáků začaly zaplavovat jižní pobřeží Vorganu a ničily, co jim přišlo do cesty. Nastalo zoufalé období bezmoci, neboť nebylo Magráty, která by dokázala mravencům poručit a ani Durga, který by jistě dokázal vyvinout účinný prostředek proti mravencům.

V časech nejhorších si jako obvykle lid Vorganský vzpoměl na Zirfu. Ta byla sice opět na cestách, ale zanechala vzkaz, kterému věnovali původně jen málo pozornosti. Vzkaz zněl: ,,Kdysi dávno jsem mimo vína a medoviny také holdovala pivu. V té době jsem jedinkrát v opilosti ulehla s mužem a otěhotněla. Narodil se mi syn a stále žije …“

Bádali tedy výkvětové vorganští nad touto hádankou. Avšak ani Lady Šírin, ani Fabio, ba ani Durgův nástupce Kragzor, nedokázali rozluštit, co tím chtěla Zirfa říci. Až skřetík Roht hádanku rychle a snadno rozluštil.

A tak lid vyhledal Radeguse z Emescamu, aby ukázal, že právě on je Zirfiným potomkem. Radegus dokázal mravence zkrotit a všechny je navedl portálem Ďáblovy stěny do podsvětí, kde už je čekala jejich milovaná velitelka Magráta a s jejich pomocí se Fext Veliký stal právoplatným pánem říše mrtvých.

Řádění mravenců, mimo jiné, padla také za oběť bambusová ochrana Inviry, čehož využili neznámí pobudové a vykradli Centrální Vorganskou Banku.

I rozprostřel se nový den nad vorganskými pláněmi a pohled který se naskytl byl žalostný. Takovou spoušť, jakou vytvořili Durgo a Magráta, nedokázal způsobit ani Kraull. Třetina Vorganu v rozvalinách díky Durgově výbuchu, další třetina bez života po nájezdu mravenců. A ještě ke všemu většina kapitálu ukradená. Pouze města Zefira , Robinopolis al Rush, nově osvobozený Gursyghal a usedlost Samovo byly ušetřeny újmy. Jak a komu se podaří znovu obnovit zemi Vorganskou?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License