DOORAWAY: PRAVIDLA

Obecně

Každý hráč* má 6 životů a 6 many
zranění: zásah do končetiny = -1 život; 2 zásahy do stejné končetiny = ochrnutí končetiny
zásah do trupu = -1 život
- při poklesu celkového počtu životů na 1 upadá postava do bezvědomí - pouze během prvních 6 hodin hry, poté se hraje až do smrti *
zásahové plochy jsou rozšířené - po zápěstí, kotníky, samozřejmě s výjimkou slabin a hlavy

- herní doba čítající 12 hodin bude rozdělena na období po 1 hodině, kdy s každým ukončeným obdobím postava ztrácí trvale 1 manu/1 život, dle vlastního výběru, pokud životy dojdou bytost umírá (zbyde-li ji mana stává se duchem**)
V prvních 4 hodinách hry bude možné se 1 reinkarnovat

Magie

Každý má 3 základní 1manová kouzla, každé je zastoupeno znakem, který si hráč sám vymyslí.
Spojením těchto tří znaků vzniká Symbol, jenž umožňuje seslat 1 tří manové kouzlo.
Tento Symbol je zástupným znakem Duše dané bytosti.
- Jak znaky, tak symbol vám musíme nejdříve schválit – nedoporučujeme přílišnou složitost z důvodu rizika předčasného úmrtí.
Znak: představuje 1 manové kouzlo
Symbol: představuje 1 tří manové kouzlo
Symbol má, na rozdíl od znaku, průvodní jev (hráč vyhodí do vzduchu hrst barevného prachu – k dostání na začátku hry)
K aktivaci kouzla je potřeba daný znak či symbol nakreslit do vzduchu, na zem, do vody či vhodit na svitku do ohně… atd.
Bytost, která je zasažena kouzlem se zachová dle slov sesilatele.
Kouzlo je možné zrušit pouze, máte-li na to schopnosti. (dispell, protikouzlo apod.)
Kouzla není možné kombinovat či zesilovat. Buď sešlete jedno 1 manové kouzlo, nebo jedno 3 manové kouzlo. (Nic víc, nic míň) Není možné seslat jedno kouzlo na jeden cíl víckrát než jednou za scénu. *
Kouzlo sešle ten sesilatel, který načrtne svůj symbol/znak dříve. Je-li vyrušen, kouzlo se nesešle. Neúspěšný sesilatel nepřichází o manu.
Pokud jeden sesilatel sesílá útočné kouzlo a druhý se brání obranným kouzlem, je zde povoleno zpoždění, tzn. musíte začít kreslit symbol/znak obrany před dočrtnutím protivníkova útočného kouzla.
Jakmile je kouzlo sesláno, dochází k okamžitému zásahu.
Pokud oba sesilatelé sešlou útočné kouzlo najednou - tolerance půl vteřiny - projdou obě a oba jsou zasažení.
Meditace - nacházíte-li se v klidu, alespoň 5 minut, získáte zpět 1 manu.
Kouzlo Znaku je možné seslat do vzdálenosti 10 kroků.
Kouzlo Symbolu je možné seslat do zdálenosti 20 kroků.

Dovednosti a schopnosti má každý své.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License