Death Note: O hře
DN.png

Kdy: 29. 11. 2009
Kde: Klub LTC Pardubice a okolí
Pořádá: Eridor, Sylmael, Raven
Počet hráčů: cca 30
Účast: volná na přihlášku
Vstupné: 50 Kč
Kontakt: moc.liamg|ynlovnaj#moc.liamg|ynlovnaj
Jabber: gro.rebbaj|rodire#gro.rebbaj|rodire
Klub na Hofylandu: 33720
Mapa herního území

Prostor pro diskuzi přímo zde na Larpardu


Legenda

Více než rok už trvá panická hrůza všech nekalých živlů, na scénu vstoupila skutečně děsivá ruka spravedlnosti, označovaná jako Kira. Jedni ho považují za spasitele, jiní jen za dalšího kriminálníka, faktem ale zůstává, že Kira existuje a nepřestává plnit to, co si vytyčil za cíl, zbavit svět kriminality a nastolit nový řád, přesně tak, jak oznámil v nahrávce zaslané jedné z televizních stanic. Přesto se ale našli tací, kteří se Kirovi odvážili postavit, je to osoba vystupující pod jménem L a jeho pobočník Watari, kteří teď řídí veškerá policejní vyšetřování. O schopnostech L nemůže být pochyb a všechno nasvědčuje tomu, že v Kirovi našel přinejmenším důstojného protivníka. Ani L však není všemocný, a tak po jeho boku už stojí jen hrstka těch, kteří se nebojí dát v sázku vlastní život, aby Kiru dopadli. Pokud by ale tito lidé zemřeli tak, jako již mnozí další, kteří se odvážili postavit Kirovi, je téměř jisté, že se policie z celého případu stáhne a ponechá tak Kirovi volnou ruku. Která spravedlnost tedy vyhraje?

Na datum 29. 11. byla svolána do Pardubic tisková konference, na které mají vystoupit špičky policie, aby široké veřejnosti a především přítomným novinářům oznámili svůj postup v cause Kira. Na tuto konferenci se dostavili zástupci tří televizních stanic – ČT, TV Nova a TV Prima. Mezi těmito novináři zuří silný konkurenční boj a každá skupina se snaží dosáhnout nejlepších výsledků. Mezi lidmi se povídá, že se na konferenci dostavili i stoupenci Kiry, kteří se snad mohou vyskytovat i v řadách policie, což by mohlo jak poškodit prestiž televizních stanic, tak zkompromitovat výsledky celého vyšetřování. A co na to všechno Kira? Konference právě začíná…


O hře

Délka LARPu je cca jedno odpoledne, jako takový začíná konferencí zmiňovanou v legendě a pokračuje přímým pátráním po Kirovi, které je realizováno jednak policií a jednak třemi frakcemi novinářů - nějaké info bude v začátku, něco se dostane do hry až v samotném průběhu, něco znají CP.
Ve výsledku by tedy měl být Kira buď dopaden nebo by měl být schopný zlikvidovat policejní vyšetřovací tým a tím si zajistit fakticky celkové vítězství (opět odkazuji na intro). Ještě dodávám, že charakteristiky jednotlivých TV jsou víceméně odpovídající reálu, tzn, ČT je konzervativní, Nova je v podstatě jejím opakem, Prima je někde na pomezí obou dvou. Policie je samostatnou vyšetřovací složkou a používá i jiné metody.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License