Chystám se udělat larp...
theory.png

Ačkoli existuje celá řada různých druhů larpů, je několik základních pravidel a společných bodů, které se týkají všech a které je dobré při tvorbě larpu neopomenout. Mnozí aktivní organizátoři o těchto skutečnostech dobře vědí, ale přesto může některý detail někoho inspirovat. Následující článek čerpá inspiraci z textu uveřejněného na jednom fóru věnovaném larpové diskuzi, které můžete na jít na tomto odkazu.
Předtím, než se rozhodnete vytvořit larp, jsou tři věci, nad kterými je třeba se nejdříve zamyslet:

1. Proč ho chcete vytvořit. Je to velmi důležitá otázka, protože v konečném důsledku ovlivňuje kvalitu výsledné hry. Larp vytvořený z egoistických důvodů organizátora bude probíhat a chovat se odlišně od larpu, který byl vytvořen kvůli radosti z průběhu hry a zábavy tvořené pro ostatní.

2. Typ larpu. Ovlivňuje požadavky na přípravu. Jednorázový divadelní larp pro skupinu přátel bude mít jiné potřeby než celovíkendový bojově laděný larp pro veřejnost. Je třeba si typ larpu dobře rozmyslet i s ohledem na vlastní zdroje a zázemí, které bude třeba.

3. „Publikum“: Pro koho larp vytváříte? Pokud to víte, usnadní vám to tvorbu zápletky, určí délku hry a místo konání a mnoho dalších faktorů. Larp pro místní přátele v přírodě bude mít samozřejmě jiné nároky než hororová detektivka ve městě pro pozvané z jiných měst. Dokonce i pohlaví může rozhodovat důležité otázky tvorby larpu. A kolik lidí na hru chcete.

Pokud už máte tyto otázky zodpovězeny, přichází práce okolo samotné přípravy, vymýšlení děje, prostředí, charakterů. Co to všechno tedy obnáší?

 • Systém: Podle jakých pravidel hra proběhne? Jaký systém řešení konfliktů zvolíte? Bude ten, kdo píše pravidla, i organizátorem akce? (není nutné, aby šlo o stejnou osobu!) Co je nutné, aby bylo v pravidlech zmíněno? Co tvorba postav? Zvláštní schopnosti nebo dovednosti?
 • Čas: Příprava hry zabere nějaký čas. Jednorázový předpřiravený divadelní larp bude jednodušší než larp v přírodě nabízející volnost a rozmanitost činností. Larp není něco, co se dá běžně stvořit za jednu noc. Může to zabrat několik měsíců i více, pokud jde o spletitou a rozsáhlou hru. Navíc pokud pracujete v týmu, není tvorba larpu uspěchanou záležitostí. Obvykle ani není kam spěchat: ujistěte se, že se přípravy vyvíjejí podle vašich představ a že výsledná hra je dotažená.
 • Charaktery: Budete dořpedu vytvářet charaktery, nebo to budou dělat hráči na základě pravidel? Pokud je píšete vy, počítejte s časem navíc, který tomu bude třeba věnovat – nejen sepsat, kdo co hraje, ale jaká je minulost postav a jaké mají dovednosti. Nemělo by se zapomenout ani na krátké charakteristiky ostatních postav ve hře pro každého, aby hráči věděli, jak se k dalším charakterům mají chovat. Buďte srozumitelní a přitom struční.
 • Zápletka: Co se postavám stane? Kdo nebo co spustí zápletku? Bude se hra vyvíjet na základě impulzů od organizátora, pouze činností postav nebo směsí obojího? Bude zápletka tvořena směsí konfliktů vzniklých na základě jejich minulostí nebo skrze jiné informace a situace, které se objeví v průběhu hry? To, jakou zápletku nakonec vytvoříte, bude záviset na vašem přístupu ke hře. Někteří organizátoři dávají přednost promýšlení všech detailů a eventualit, na které mohou hráči narazit, zatímco jiní vybudují pouze kostru, která je dotvořena v konkrétním běhu hry. Není dopředu dáno, který způsob tvorby zápletky je nejlepší, ale jsou správné a lepší způsoby. Úplným minimem je stanovit si spouštěče všech zápletek, hlavně pokud je jich více a jsou závislé jak na hráčích, tak na organizátorových CPčkách.
 • Prostředí: Jaké je prostředí hry, jaké informace hráči potřebují, aby si dokázaly vytvořit a sžít se se svým charakterem? Použítáve už vytvořené prostředí, nebo ho budete vymýšlet sami? Pokud používáte cizí předlohu, která je dostatečně známá, vystačí se stručnou charakteristikou. Pokud je prostředí jedinečné, musí mu hráči věnovat mnohem více pozornosti – a vy také. Je třeba, aby všechny potřebné materiály měli po ruce.
 • Kde: Kde se hra bude odehrávat? Bude to u někoho v soukromém bytě nebo v prostorách, které musíte pronajmout? Pokud můžete, prohlédněte si místo před hrou a ujistěte se, jaké změny můžete nebo nemůžete v prostoru udělat, co lze využít. Pokud musíte místo zamluvit, jak brzy je to třeba udělat? Je užitečné mít přehled o dalších podobných skupinách, které si daný prostor pronajímají – ať už s ohledem na možnou spolupráci při pronájmu, nebo abyste se navzájem nepletli do termínů. Pak jsou tu i další otázky. Není herní území příliš velké? Je dostatečně členité? Není příliš rušivé?
 • Délka: Je jasné, že čtyřhodinový larp bude mít jiné nároky než osmihodinový či víkendový. S tím souvisí i rozdílná cena. Udělejte si představu, jaké jsou mezní časy pro vaši hru (nejkratší a nejdelší hratelná varianta). Kolik času budete muset vy strávit přípravou? A jak je možné tento čas rozložit?
 • Zabezpečení: Pokud hrajete jen se skupinou přátel, není zajišťování bezpečnosti tak palčivý problém jako v případě, že na hru dorazí i noví lidé. I když není vždy možné se pojistit, je vhodné omezit možná rizika a mít po ruce zdravotníka.
 • Finance: Larp není zadarmo. To, jak moc je drahý, záleží na typu a délce. Utvořte si rozpočet a zvažte nutné náklady. Budete vše čerpat ze soukromých zdrojů, nebo získáte sponzora? Pamatujte, že čím vyšší je vstupné na hru, tím vyšší jsou očekávání hráčů.
 • Kostýmy pro CPčka: Pokud vaše hra potřebuje Cizí postavy, kdo se stará o jejich vybavení? Není dobré na to zapomenout.
 • Rekvizity a pomůcky: To může znamenat hudbu, zvláštní osvětlení, ale také úpravu místností nebo herního prostoru obecně. Dobré rekvizity mohou umocnit zážitek ze hry. Zvažte, co všechno by podpořilo atmosféru hry a na druhou stranu, co máte k dispozici nebo si můžete dovolit. Určete, kdo za to ponese hlavní zodpovědnost, kdo se postará o shánění a umístění rekvizit. Velmi pomáhají také materiály připravené pro hráče. Dobře nachystané věci, se kterými hráči přímo přicházejí do styku, dokáží výrazně zlepšit dojem ze hry. Zase vytvořte rovnováhu mezi tím, co by bylo dokonalé a tím, co jste schopni získat, vyplůjčit či poskytnout.
 • Test hry: pokud píšete herní mechaniky, vyzkoušejte, jestli dobře fungují. Stejně to platí pro kteroukoli část hry – pro spouštěče zápletek, pro konflikty mezi postavami, pro využití rekvizit. Pokud můžete, naplánujte si testovací hru, kde larp ozkoušíte v provozu. Neváhejte se ptát a žádat o rady další organizátory i hráče.
 • Reklama: Jakmile máte jistotu, že hra bude, je třeba zaujmout potencionální hráče. Rozhodně reklamu nepodceňujte: lepší je situace, kdy si hráče můžete sami vybírat, než případ, kdy nedokážete naplnit ani jeden běh.

Je toho sice nyní docela hodně, ale je tu ještě jedna velmi důležitá věc, totiž umění delegovat odpovědnost. Hlavní organizátor v žádném případě nemusí být tím, kdo odvede všechnu hlavní práci. Pokud můžete vytvořte si tým, kde bude mít každý své povinnosti a zodpovědnosti: rekvizity, pravidla, starost o CPčka, člověka na styk s veřejností… Vše závisí na typu hry, ale není třeba se vyčerpat, když můžete o pomoc požádat další schopné lidi.


publikováno 22. 4. 2010

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License