Cesta dlouhým dnem do noci
cesta.png

Kdy: 13. 4. 2013
Kde: Pardubice
Pořádá: Reinita
Počet účastníků: 6 (3 muži, 2 ženy, 1 obojetný)
Účast: V rámci festivalu Mezi světy
Odkaz: http://larpypardubice.cz/mezi-svety/ a http://www.praguebynight.eu/lv/index.php?/archives/6-Cesta-dlouhym-dnem-do-noci.html
Sdílet: Facebook


O hře

Další večer. Znovu padla mlha. Znovu ta strašná mlhová siréna. Znovu se všichni opijí. A všichni budete sami. Zoufalí. A v rodinném kruhu. Další den, co spěje dlouhou cestou do noci. Aby byl následován dalším, stejně bezútěšným.
Cesta dlouhým dnem do noci je komorní čtyřhodinový larp o staré bolesti, na motivy osobního dramatu Eugena O'Neilla. Pojednává o lámání duševních tabu postav, o nezměrném utrpení a osamění mezi nejbližšími. O bludném kruhu obviňování a následného sebemrskačství, které je opět střídáno obviňováním. Postavy nemají žádné cíle ani úkoly, kterými by se měly zabývat. Jsou takové, jaké jsou, a s tím larp pracuje.

Další informace jsou na výše uvedeném odkaze.
--——

Diskuze

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License