Bitva Řád: Formování kraje
rad.png

Kdy: 8. - 10. 5. 2009
Kde: Dolní Jelení
Pořádá: Rytíři osudu
Počet hráčů: 100
Vlastní stránky: http://rad.larp.cz/
Účast: volná
Kontakt: darkbaxter(a)klikni.cz


Legenda

Na každou zemi, ač prochází sebetemnějšími časy se nakonec slunce usměje a nejinak tomu bylo s feldarským královstvím. Po kruté válce s nemrtvými, kterou Feldar vyhrál, ač s bolestivými ztrátami, se království opět vrátila oblast spálené země očištěná od nemrtvé hrozby. Po smrti krále Rengara, který hrdině padl v boji s Pánem nemrtvých, byla vložena koruna na hlavu Rengarova bratra, rytíře Relzaba.

Král Relzabes panoval pevně a rozhodně. Šlechticům rozdělil panství podle jejich zásluh a stanovil mnohé nové zákony. Ač to nebyla doba jednoduchá a král měl velké starosti s obnovením válkou poničené země, Feldar se opět začal probouzet k životu. Rozkvetl obchod a řemesla, znovu nadešel čas pro vzdělání, studium magických i exaktních věd. Velkou zásluhu na rozvoji měl i tajemný Fénixův řád, jehož působení mělo pro národ přímo léčivé účinky.

Na hranicích spálené země byla vybudována obraná linie. V představách mnohých šlechticů se však země spálená brzy přetváří na zem zaslíbenou. A tak se pomalu začínají v nejedné hlavě rodit otázky: “Komu vlastně nové území náleží a jakým dílem, kdo má právo mu vládnout?”

Z lidu povstali noví páni bez půdy a léna, kteří ve spálené zemi spatřují odlesk své budoucí slávy. I staří šlechtici, jejichž panství s novou zemí sousedí, by si rádi připojili větší či menší část. A tak se mezi lidem nepozorovaně zažehlo nové ohnisko sváru. Kdo si může nárokovat staronovou zemi? Kdo jí urve největší kus, zatímco zanechá své nechráněné statky, aby je mezitím někdo jiný anektoval ke svému území? Nepokoj mezi šlechtici naplněný pochybnostmi, zda nebude někdo vynechán z podílu na kořisti, jako tichá voda mele břehy křehkých vztahů. Napětí sílí každým dnem. Šlechtici verbují muže do svých družin. Z ciziny přitáhli samozvaní vládci. Král je nucen vytáhnout se svým vojskem na bitevní pole, aby zjednal pořádek v příhraničních oblastech.

Když dva se perou, třetí se směje. Elektrizující atmosféru protne z dálky smích pravého pána Spálené země. Ten tajně spřádá své intriky. Jeho akolyté se vtírají do družin šlechticů a štvou panstvo proti sobě. K ovládnutí Feldaru už chybí jen krůček.

Kdo odhalí zrůdné plány temného pána? Kdo vrátí vládu zpět do rukou krále Relzaba, pokud se pánu děsů podaří je uskutečnit? Bude královu mysl opět chránit tajemná píseň, jako tomu bylo v prvním utkání s králem nemrtvých nebo podlehne vábení moci temnoty? Postaví se za Feldar králův syn, od narození vychovávaný rytíři osudu? Může se lid spolehnout na ruce Osudu nebo má vzít osud do svých rukou?

O dobytí spálené země


Pravidla

Pravidla pro Bitvu 2009 - Pravidla pro državy
Obecná pravidla pro Bitvu
Mapa Feldaru: hranice panství


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157629591221123"}}

Kompletní fotogalerie:

Bax: http://picasaweb.google.com/dan.benes/BitvaRad2009FormovaniKraje#
Arielle: http://picasaweb.google.com/dan.benes/BitvaRad2009FormovaniKrajeArielle#

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License