Postavy

V Arkánu budou předpřipravené postavy zasazené do reálii světa. Následující seznam je orientační a brzy přibudou krátká představení jednotlivých postav. Protože úmysly mnohých postav jsou jejich střeženým tajemstvím, můžete si vybírat nejen podle toho, čím se zdají být, ale i podle prvků, které byste si rádi vyzkoušeli. Postavy mají cca 2-3 prvky. Pokud nám napíšete, poradím vám, která postava by vám mohla sedět.

Jednotlivé role obsahují následující prvky:
Politik: jedná s ostatními a ovlivňuje, intrikuje a snaží z toho vytěžit maximum pro sebe nebo své pány. Politik obvykle zastává významný post a na jeho úspěchu nebo neúspěchu záleží budoucnost velkých věcí. Je to vysloveně sociální role.
Hrdina: je to ten, kdo se snaží zachránit, co se dá, a neváhá k tomu použít veškerý svuj um a intelekt či sílu paží. Hrdinové obvykle spíše aktivně jednají a dělají si, co považují za správné. Vhodné pro ty, kteří nechtějí politikařit.
Mág: mágové jsou postavy, které ovládají magii v pravém slova smyslu, dostávají do ruky moc významně zasáhnout do hry, ale cenou je to, že budou muset znát spoustu věcí, o kterých ostatní nemusí nic vědět. Ano, tentokrát být mágem nebude tak jednoduché a vyžaduje skalní fandy.
Vyšetřovatel: snaží se přijít na kloub intrikám a tajemstvím, hledá, vyšetřuje a sbírá to, co on nebo jeho frakce potřebují. Prvořadým cílem ale je dozvědět se pravdu.
Podpora: podpůrné postavy pomáhají ostatním ať už tím, že mají unikátní znalosti, nebo jsou schopni tvořit věci či třeba léčit. Jsou závislé na tom, že potřebují ostatní, aby se uplatnily, takže to je vhodné pro lidi, co jsou schopni se prosadit nebo mají někoho průraznějšího do dvojce.
Prostý obyvatel: pro ty, kdo chtějí hrát něco nenáročného, kdo nechtějí zachraňovat svět, prince/znu za muže/ženu a už vůbec ne království k tomu. Náplní postavy bude hrát si a pomoci oživit hru.
Záporák: snaží se provést zlý a veskrze záporácký plán, ať už jde o ovládnutí světa nebo jediného človeka, záporák neváhá a koná. Obvykle má přichystánu důvěryhodnou tvář, do které byste neřekli, že vás podtrhne v nejdůležitější okamžik.

Hledáme cca 4 - 5 lidí do bestiáře a pomoc s organizací. Rozhodně hledám někoho, kdo udělá korektury textů.

Existující postavy z Arkána.

Pokud přijdete na důvod, proč se vypravit na druhou stranu opony, určitě vás nějak zapojíme.

Dvořané:

Jsou významnými členy dvoru a měli/mají značný vliv. Jejich prvořadým cílem je nějak naložit s králem a ukončit bezvládí.
Dvorní mág: byl nejbližším rádcem posledního krále.
Lord Kancléř: má na starosti tradice, zákon a pokladnu, je pověstný svou sítí špehů
Lord maršálek: je představeným rytířů, kteří stráží krále, hranice a vůbec armádní věci. (obsazeno)
Lady Beatrix: byla královou společnicí a je matkou jeho jediného syna. (obsazeno)
Lord ministr zahraničních věcí: osoba zodpovedná za jednání s cizinci. Je schopným šermířem, diplomatem a znalcem umění.

Nižší členové dvora:

Jsou poddaným krále, jejich prvořadým cílem je naplnit své vlastní úkoly a posléze pomoci svým patronům.
Učeň: učeň dvorního mága(obsazeno)
Písař: má na starosti archív písemností a jeho nadřízeným je lord Kancléř
Rytíř: jeden z nadějných členů vojska(obsazeno)
Služebná/komorník: stará se o lady Beatrix (obsazeno)
Kovář: mistr tvůrce schopny stvořit nejruznější předměty.
Princ: z exilu se vrátivší potomek bývalého krále a Beatrix. (obsazeno)

Vyslanci:

Excelence Venusie: vyslankyně z planetární dvorany venuše. Přicestovala s Plutariem a přeživšími z kláštera afroditiních sester. Venusie reprezentuje vliv Yovianské kliky. (obsazeno)
Excelence Luna: vyslankyně Luny, reprezentuje vliv Solární aliance a Luny a je velmi známým a oblíbeným hostem.
Excelence Solaris: vyslanec solárního císaře, reprezentuje moc solarní aliance a je známým diplomatem.(obsazeno)
Excelence Plutaris: trochu tajemný vyslanec z dvora, o kterém se mělo za to, že je ztracen. (obsazeno)

Pozorovatelé:

5 nadpřirozených říší vyslalo své pozorovatele, kteří mají právo a povinnost zúčastnit se pohřbu. Tyto postavy představují velkou neznámou a jejich cíle a původ není znám.
Anděl: (obsazeno)
Ďáběl: (obsazeno)
Příroda:(obsazeno)
Smrt: (obsazeno)
Osud: (obsazeno)

Další persony:

Nemají přímo vztah k království, ale dorazili z osobnějších důvodů nebo kvůli řízení osudu
Informátor: občasný host

Tým hlídky: tyto postavy jsou zamýšleny tak, aby je bylo možné utvořit hráčovi na míru.
Inkvizitor(obsazeno)
Denní hlídkař(obsazeno)
Noční hlídkař(obsazeno)
Kněžka: (obsazeno)

kapitán 7 roty Jericho: dorazil s excelencí Venusií.
seržant 7 Roty Jericho: dorazil s excelencí Venusií.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License