O světě

Zde jsou různé informace o reáliích světa. Je na vás, jestli si to načtete nebo ne. nejdůležitější věci dostanete k postavám.

Slovníček pojmů:

Artefakt – nepřirozený předmět, který popírá i zákony magie. Držení artefaktů, jejich prodej nebo užívání je trestný čin.
Jiní/Probuzení – souhrnný název pro všechny nadpřirozené bytosti
Nadpřirozená bytost – bytost, která se vymyká zákonům smrtelnického světa
Spáč – člověk, který netuší o existenci magie.
Upír – bytost přežívající díky krvi živých tvorů, obecně se má za to, že to umožňuje kletba upírství
Dlak – bytost schopná přeměny do zvířecí formy díky spojení s Animální duší. Dlaci mají blízko k přírodě
Mág – bytost, která probudila svého avatara a ovládá pravou magii, jenž prýští ze Sfér
Přízrak – zesnulá bytost, která odmítá odejít do zásvětí a vyskytuje se v Šeru.
Duch – echo mrtvé bytosti, postrádající fyzické tělo a duši.
Duchovní bytost – bytosti která mají spirituální podstatu a vědomí a vyskytují se ve stínových říších. Tyto bytosti mají problém existovat v materiálním světě.
Duše – spirituální podstata všech bytostí.
Kletba spánku – jedna z teorií vysvětluje, proč smrtelníci reagují na magii jejím popřením. Podle této teorie došlo kdysi dávno k magické katastrofě, která oddálila nadpřirozené světy od fyzického světa.
Magie – souhrn zákonitostí a principů, které ovlivňují realitu pomocí many.
Okultismus – souhrn praktik, které využívají zakony magie
Dohoda – soubor mezinárodních úmluv, které jsou dodržovány v západním světě.
Práva – 5 práv, která jsou tradičně respektována.

Magická geografie Arkána:


O světle a temnotě:

Ve světě, kde realitu mění perspektiva pozorovatele, existuje nespočet konfliktů. Oblíbená analogie je boj mezi světlem a temnotou. Ačkoliv tato analogie mnohdy pokulhává a nepostihuje to, co se skutečně děje, mnozí Jiní věří ve nevyhnutelný konflikt mezi těmito principy a chovají se podle toho.
Teorie světla a tmy říká, že za hranicí fyzického světa existují síly světla a tmy, které neustále soupeří o nadvládu. Tento metafyzický konflikt prosakuje do nižších rovin bytí a zrcadlí se v menších konfliktech na našem světě. V jádru je tento konflikt spatřován na soupeření mezi egoistickým a altruistickým stylem myšlení.
Temní tvrdí, že to, co chtějí, je absolutní svoboda a argumenty světlých ubíjejí tvrzením, že absolutní svoboda vyžaduje i odpovědnost.
A Světlí zastávají ideologii, že jedinec by měl myslet na druhé a pomáhat jim dokonce i když to je proti přání těch, kterým je pomáháno.
Existuje ještě jeden příměr, kteří používají ti, kterých se dotkla Propast. Ti říkají, že veškeré konflikty které na zemi, jsou jsou ničím proti tomu, co číhá v Propasti.


O uspořádání Jiných:

Ve světě Arkána žiji Jiní mezi smrtelníky a udržují vlastní hierarchii, mají vlastní vlády paralelně k těm Vládnoucím obyčejným smrtelníkům. V Evropě je nejvyšší instancí ESU (European Supernatural Union); v radě této organizace jsou národní zástupci a ti udržují politický status quo se zbytkem světa. Národní státy mají do značné míry autonomii a řeší vlastní záležitosti po svém, jediné, co dodržují všichni, je Dohoda, která je garantována ESU. Neevropské státy mají některé drobné rozdíly, ale obecně všichni dodržují Dohodu.


Práva a povinnosti registrovaného Jiného:

Jiní, kteří jsou občany České republiky, musí být registrovaní, registrovaný občan má právo na 2 činy sedmé kategorie denně, má klasická práva a svobody z Listiny práv a svobod, navíc má právo na přežití, které mu zaručuje nárok na zvláštní stravu, kterou vyžaduje jeho stav.
Registrovaný Jiný má právo vstoupit do některé z početných Frakcí.
Registrovaný jiný má povinnost platit daně Ministerstvu, musí uposlechnout pokynů Hlídek.
Může žádat prokázání totožností Hlídkaře.

Běžné zvyklosti Jiných:

Toto jsou tradice Jiných, ne úplně všechny rasy je dodržují v této podobě, ale v oblasti Čech je běžní občané víceméně znají a používají. Tato práva jsou do jisté míry respektována i Hlídkami a Inkvizicí, nicméně 3 řády jsou právně nadřazené v případech, kdy je porušena Dohoda nebo je oprávněné podezření na spáchání zločinu.

Právo cesty: nechť nikdo nezastavuje Jiného s čistým srdcem.
Prakticky můžete projít přes cizí území, pokud se zdržíte útočné magie a budete prokazovat dostatečný respekt místním.

Právo respektu: nechť s respektem je jednáno u toho kdo respekt si vysloužil
Toto právo zaručuje, že starší mají autoritu nad mladšími.

Právo pohostinnosti: Kdo požádá pohostinnost, nechť není odmítnut
Toto právo umožňuje požádat Jiného o pohostinnost a přístřeší; pokud je toto právo vyžádáno, nelze dost dobře odmítnout. Pohostinství vyžaduje přístřeší, jídlo a základní péči a ochranu. Je zvykem, že host se podělí o své znalosti a novinky a že bude dodržovat Právo Domova.

Právo msty: když je vyhlášena pomsta, nechť nikdo nestojí v cestě.
Právo msty říká že nemáte strkat nos do záležitostí, které vás přímo neohrožují. Obvykle to znamená, že když už se nachomýtnete k nějaké bitce, tak se do ní nezapojíte.

Právo Domova: Ochraňuj svůj domov a nechť tě nikdo nepoškodí.
Máte právo bránit svůj domov a vypořádat se s vetřelci dle škody, kterou napáchají.

Frakce:

Ve světě většinu skutečné moci drží rozličné frakce. V Čechách je situace skromnější. Přesto jednotlivé rasy mají tendenci vytvářet spolky za účelem shromaždování zdrojů, výzkumu nebo prosperity či ochrany. Vytvořit frakci a registrovat znamená možnost získat vládní kontrakty na všechno od léčení po bezpečnostní a vojenskou asistenci.

frakjce které mají nejaký zvuk v oblasti hry:


O Dohodě:

Všichni Jiní, kteří jsou napojeni na nadpřirozený svět, přinejmenším vědí o Dohodě. Je to soubor úmluv, který obecně platí tam, kde lidské zákony nemají žádnou váhu. Dohoda zajišťuje, aby Jiní nepřitahovali pozornost smrtelných, aby nepropukaly otevřené války a byla možnost řešit spory.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License