Anti-semitism
anti.png

Kdy: 4. 7. 2009
Kde: Potštejn
Pořádá: Sanguinarra Kačena
Počet hráčů: 8 (počet MUSÍ být dodržen)
Odkaz: http://potkancon.mezisvety.net/program/so-larp
Účast: Na přihlášku v rámci PotkanConu
Kontakt: moc.liamg|90nocnaktop#moc.liamg|90nocnaktop


Legenda

V lese vrzaly smrky a voněly borovice. Byl to starý les. Prastarý. Obyvatelé malých ztracených vesnic u jeho okraje se do něho odvažovaly jen ve skupinkách a ve dne. Nebáli se zuřivých vlků (i přestože se tu v minulosti objevili) a nebáli se ani, že se v té spleti zelených houštin a pokroucených stromů věčně zahalených do mlhavého oparu, ztratí. Kdepak, nikdo neví čeho se vlastně bát. A to je na tom lese vlastně to nejhorší. Kousek od lesa stojí hostinec. Je to hostinec zájezdní, stojící uprostřed ničeho a přesto se těšící věčně plnému lokálu. V tom hostinci se nezastavují pouze pocestní, kteří podél velkého lesa projíždí, ale také obyvatelé okolních vesnic, kteří si tu rádi vykládají své historky o hejkalech, bubácích a hastrmanech. V tom hostinci se popíjí a v tom hostinci se hraje. Je to místo klidu a pohody uprostřed divočiny. Je to místo, kde jsi se právě objevil i ty…


O hře

Anti-semitism je komorní fantasy atmosférický LARP s poměrně neotřelým přístupem k hraní.
Po přihlášení se na tento LARP přes přihlášku na stránkách PotkanConu obdržíte (s nějakým časovým odstupem) krátký popis k přípravě kostýmu (ten však nemusí být nijak náročný) a vytvoření charakteru postavy, kterou budete hrát ve hře. Klíčové informace pak hráči obdrží až před hrou. Ze strany hráčů není nutná žádná přílišná příprava.
Zájezdní hostinec na kraji lesa se těší jenom na vás…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License